Нет@кценти

Великден е!

НетАкценти (15)

Интелигенцията и Православието І

От История славянобългарска до края на ХІХ век
Георги Тодоров

България и Европейския съюз. Исторически ново предизвикателство за българските интелектуалци - отношението им към Христа, т.е. към Църквата. Българската интелигенция - православна, каеща се, идеолог, или?

"Самото понятие ‛православна интелигенция‛ е вътрешно противоречиво. (Трябва да правим разлика между високообразования духовник и интелектуалеца, който по определение е светско лице.)
Ако мирянинът (бил той писател, публицист, режисьор и пр.) има действително православно самосъзнание и битие, то той задължително се вписва в йерархичната (свещеноначалната) структура на Православната Църква, в която всичко се извършва чрез благословение и послушание."

"Главният енергиен източник на типичния интелектуалец е неговото хипертрофирано его. Но животът в Христа (т.е. в Православието, в Църквата) е основан на смиряването на това его. Този род отношения са чужди на типичния интелектуалец, който е ‛автор‛, говори от свое име и по свое мнение, а не търси да се вгради в съборното съзнание на Църквата."


Близо 2 милиона детски библии са разпространени в държавните училища
проф. д-р Дечко Свиленов
 
България - на първо място в света по разпространение на учебни помагала по религия и етика в държавни светски училища.

Проектът e по инициатива на МОН още през 1993 г. за детските библии и през 2003 г. за Християнската етика. Учебните помагала са одобрени както от Министерството на образованието, така и от Светия Синод на Българската православна църква.

Един баща подарил на сина си Библия и написал следното посвещение: “Синко, или тази Книга ще те държи далеч от греха, или грехът ще те държи далеч от тази Книга.”Бистра Узунова разговаря с швейцарския експерт по въпросите на православието д-р Хайнц Гщрайн.

Забелязват  ли се признаци за вътрешно обновление на църквата и защо процесите там са толкова бавни и мъчителни?

“Да, процесите траят дълго, но и там има белези, които са обнадеждаващи. Особено по отношение на социалната функция на БПЦ, а това е особено важно за една страна, в която има политическа и икономическа свобода, но и бедност, която  отчасти е по-голяма отколкото по времената на комунизма.

Църквата е достойна за доверие само тогава, когато редом с литургичните си задължения  поема и социални функции спрямо населението."

А нужното за православната църква подмладяване и  разширяване на влиянието и сред по-младите?

“Да, тук има да се върши още много работа. По-възрастните хора се завърнаха към религиозните традиции. Младежта - за съжаление - остава индиферентна към църквата. Вече няма войнствени атеисти сред нея, но пък религиозното безразличие е твърде широко разпространено и тъкмо тук църквата има да върши още много работа.”За един месец падат убити над 30 000 мъже, жени и деца...

(Очаквайте едно ново гледище в Електронно списание LiterNet - от Борислав Гърдев!)


В тази връзка...!


"Априлското въстание е странно събитие в българската история. От една страна, то е изблик на едва зараждащия се национален романтичен дух на българина. От друга страна, то е демонстрация на немощта на българския революция, или дори на нейната липса, както и на отсъствието на каквато и да било сериозна национална подкрепа за нея."

"Ние знаем много повече за страданията на българина, отколкото за успехите му. Знаем за това, кой ни е поробил, кой ни е освободил, кой после отново ни е поробил, на кого сме се продали, към кого сме се прикрепили, от кого сме извлекли изгода и как в крайна сметка сме изгубили всичко".

"Историята на България не е история само на падения. Нейната историография обаче е. Българският исторически сюжет е наполовина сътворен от Вазов. Той е поетът на българския исторически комплекс за малоценност."


Наши си работи

Доцент Веселин Тепавичаров: Частните колекции са престъпни
Десислава Апостолова

Собствениците им трябва да си отнесат последствията, смята историкът

Отново по дебата за културно-историческото ни наследство и проблемите, свързани с опазването на културните ни ценности.
Кой плаща на иманярите? Може би някои специалисти имат интерес от иманярството? Кой и защо лобира за легализацията на частните колекции.

"- В нашите среди има отделни личности, които смятат, че трябва да се опрости това, което са направили Васил Божков или Димитър Иванов, за да може хората да се ползват от това, което те са събрали. Но така мислят единици, само че техният глас се чува. Те имат достъп до медии. Огромното мнозинство от академичната общност не мислят така. Ние смятаме, че трябва да се накажат тези, които са на върха на пирамидата на тази машина, която започва от иманярите."

Визитка - Доцент Веселин Тепавичаров преподава в историческия и журналистическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Дисциплините му са етнология, културната и политическа антропология, политическа култура. Завършил е история в Софийския университет и има множество публикации в областта на етнологията и връзката между историята и политическата култура.

Автор: Антоанета Добрева
23.04.2006 г. 17:51
Посетено: 545
Етикети: Великден
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/28/news/2122-velikden-e