Нет@кценти

Виртуални лаборатории

Два проекта за електронни издания стартираха през есента на 2005 година

От есента на 2005 година Лабораторията по История на българската литература (http://liter.swu.bg) и Лабораторията по Етнология и фолклористика (http://ethno.swu.bg) към катедра Литература на Филологическия факултет (http://www.fphl.swu.bg) при ЮЗУ “Н. Рилски” имат свое интернет битие. Двата сайта са създадени в резултат на спечелени вътрешноуниверситетски проекти и кореспондират със стратегическите приоритети на факултета в областта на образованието и научния диалог. Уебсайтовете, наред с това, че ще бъдат поле, на което ще се представят резултатите от работата на двата екипа, ще бъдат и място за активни дискусии между учени от различни изследователски центрове и звена.

Според концепциите на проектите информацията, която се намира на сайтовете, е в пряка кореспонденция с образователния процес и работата със студентите. Приоритет в тази посока се отдава на публикуването на съобщения за актуални събития (конференции, срещи, лекции), на дигитализирането на редки и трудно достъпни материали (текстове и снимки), имащи пряко отношение към аудиторната и извънаудиторната заетост на студентите, както и на поместването на отличени студентски разработки.
Съобразено с тези цели е и създаването на форуми, които да спомогнат диалога и да се превърнат в места, на които да се провеждат дискусии по специализирани въпроси от областта на литературознанието, литературната история, етнологията и фолклористиката.

Доц. д-р Илия Недин, ръководител на Лабораторията по Етнология и фолклористика, доц. д-р Елена Тачева, доц. д-р Албена Вачева и д-р Роман Хаджикосев (екипът на Лабораторията по История на българската литература) пожелават весели празници на всички колеги и студенти и отправят покана за бъдещи срещи.
Автор: Албена Вачева
27.12.2005 г. 14:30
Посетено: 507
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/28/news/1578-virtualni-laboratorii