Нет@кценти

Стаите

Авторска рубрика на Красимира Джисова

◊ СЪБИТИЕТО Всяка седмица в Стаите ще бъдат подреждани коментари за съвременното в литературата, концепции за пребиваването на изкуствата в очевидните интерактивни условия и начините на комуникация между тях, за текстуализиране на визуалното. Стаите са място за настаняване на литература (не автори, а литература), която не върви към центъра, защото е център; за литература, която говори с гласа на улицата и същевременно има литературна стойност. За волята да правиш литература въпреки неудобствата, осигурени от средата и объркващите й енергийни полета и плоскости. В Стаите ще се тършуват литературните вкусове, налагани чрез медии, реклама и други техники за популяризиране; ще се припомнят и преподреждат находки и спомени за тенденции и автори, за началото на техните хронологии и биографии съответно. Стаите ще бъдат в процес на изграждане, докато станат обитаеми. ◊ ЗА ПОСЕЩЕНИЯ Стаите се отварят на адрес: http://staite.litclub.com
Автор:
08.12.2005 г. 14:27
Посетено: 305
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/28/news/1530-staite