Пресконференции

Археологически разкопки в Сливенско 2009

Пресконференция за продължаващата дейност по проучване на тракийските могили в региона

◊ СЪБИТИЕТО

На пресконференция с журналисти директорът на Регионалния исторически музей в града под Сините скали Георги Кюпчуков и Диана Димитрова - ръководителка на екипа от археолози и спътница в живота на починалия  виден траколог д-р Георги Китов, очертаха насоките на продължаващата и през лятото на 2009 година дейност по проучване на тракийските могили в региона. Тук присъстваха кметът на града Йордан Лечков, зам.-председателят на общинския съвет Марин Кавръков и началник-отдел „Наука, образование и вероизповедания” Дора Ескидарова, към които бе изразена благодарност от организаторите за съпричастието и финансовата подкрепа на проекта (с осигурени от общината 250 х. лв.), доказващ принадлежността на района към „долината на тракийските царе”.
         
С несъмнен приносен характер за археологическата наука и развитието на туризма се оценяват откритията и  усилията на експедиция „ТЕМП” (Траколожка експедиция за могилни проучвания”) и нейния ръководител, които на настоящия етап ще бъдат продължени чрез екипността в работата, приложените стратегии и подходи от учените. Без да обещава предварително „сензационни открития”, арх. Димитрова подчерта нагласите на обединените усилия на екипа от специалисти, археолози от РИМ - Сливен и около петнадесет работника  в доказване на тезата за простиращата се до „големия ръкав на Тунджа царска долина”. Обект на проучване - в продължение на три месеца, ще бъдат няколко могили, като  началото на проучвателните работи днес бе поставено с тази край с. Трапоклово, известна като „Поповата”.

Както и други години, отново е спазен ритуалът, съблюдаван и при д-р Китов: за почитане на боговете и починалите с „преливане” на мястото. Очакват се „материали” главно от тракийско време, като продължителността в работата на археолозите ще зависи от обема и характера на находките. Диана Димитрова отговори на въпроси за отзвука сред водещи български и световни траколози за досегашните открития. Тя сподели и някои изводи за ролята им в систематизиране на знанията за живота, нравите и материалната култура от изследвания период.

Автор: Иванка Денева
10.06.2009 г. 00:53
Посетено: 1453
Етикети: разкопки
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/26/news/8080-arheologicheski-razkopki-v-slivensko-2009