Пресконференции

Представителството на СБХ в Сливен за промяна на статута на галерия "Май"

Пресконференция на Представителството на Съюза на българските художници

◊ СЪБИТИЕТО

На пресконференция пред журналисти в Сливен творци от Представителството на СБХ (в което „членуват художници, покрили високите изисквания за членство в тази национална организация”, както е посочено в писменото становище до медиите), огласиха внесеното в Общината предложение за актуализиране статута на  галерия „Май”, намираща се в центъра на града. В изявленията си художниците Александър Дойчинов, Йордан Парушев, Тодор Терзиев, Светослав Милев и Красимир Добрев изразиха несъгласието си с методите на управление на галерията, осъществявани от Дружеството на художниците в Сливен.
          
Мотивът за инициативата се свързва с отстъпление, според тях, от завоеванията на галерията като творческо средище и център за съвременно изкуство, каквато е била след възникването си през 1990 година: ”структура на реформиращото се тогава Дружество на художниците в Сливен, представител на СБХ и единствен изразител на интересите на художниците от Сливенския регион”. Авторите на документа подчертаха, че редица представителни изложби на художници от града, България и чужбина са съдействали за изграждания през годините авторитет на галерията. С възникването обаче на две творчески сдружения в града под Сините скали и стопанисването й предимно от Дружеството на художниците (в което „членуват основно лица без специално художествено образование, завършили средно или висше художествено образование, но непокрили изискванията за членство в СБХ”), „качеството на картините, излагани в галерия „Май” бележи трайна тенденция на занижени критерии, граничещи с кича”.
          

◊ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Авторите на Предложението за актуализиране статута на културното средище, обезпокоени от „критичното състояние на галерията и от промененото статукво”, изразяват виждания за необходимите действия, които благоприятстват за промяна в статута на галерия „Май”. Те обосновават нуждата от учредяване на самостоятелна структура в лицето на галерията – „изразител на обществените и творчески интереси на всички творци в областта на изобразителното изкуство на община Сливен”, като дейността й се ръководи от Управителен съвет. Посочени са институциите, занимаващи се с изобразително изкуство на територията на общината, с участието на чиито представители (директори и председатели на структурите), той ще бъде изграден: Общинска художествена галерия „Димитър Добрович”, Национална художествена гимназия „Димитър Добрович” в града, Представителството на СБХ – Сливен и Дружеството на художниците. Предвижда се председателят на Представителството на СБХ да заеме „по право” изборната и мандатна длъжност на председател на УС – „с по-висока представителност от тази на председателя на Дружеството на художниците”. Редовните членове на СБХ и придобилите висше художествено образование могат да станат членове на Управителния съвет. Той ще приема и контролира годишния календарен план за творческата дейност на галерия „Май” и ще ръководи дейността в съответствие с принципа на доброволност. Предвижда се галерия „Май” да бъде юридическо лице, регистрирано по Закона за лицата и семейството, като учредяването й с новия статут се извърши на основата на тристранен договор между община Сливен, представителството на СБХ и Дружеството на художниците в града. За целта ще се ползват наличните помещения в сградата на община Сливен, със запазване длъжността на сътрудник на щат за извършване на организационната и търговска дейност.
          
По запитване на журналисти зам.-кметът по социалните дейности, наука и образование на общината, Радост Костова подчерта нуждата от скорошно представяне на писмено становище от всяка от страните – за обсъждане, постигане на консенсус и изготвяне на анекс към договора. От даващите пресконференцията творци бе подчертано, че водещият мотив е този за развитие на изкуството в Сливен и превръщането на галерията в едно от представителните му средища
.
Автор: Иванка Денева
12.02.2009 г. 23:54
Посетено: 1783
Етикети: галерия, Сливен
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/26/news/7302-predstavitelstvoto-na-sbh-v-sliven-za-promyana-na-statuta-na-galeriya-may