Пресконференции

Брифинг на Национален дарителски фонд "13 века България"

За основните насоки в дейността на Фонда през 2019 г.

На 30.01.2019 г. в зала „Проф. Васил Геров“ НДФ „13 века България“ организира брифинг за основните насоки в дейността му през 2019 г.

Присъстваха изпълнителният директор г-жа Слава Иванова, членовете на Управителния съвет на Фонда — арх. Уляна Малеева-Дамянова, доц. Георги Лозанов, представители на медии, журналисти и др.

Г-жа Иванова запозна гостите със стратегическите приоритети на Фонда, които съответстват на мисията му и неговия статут на организация в официални отношения с ЮНЕСКО: „Образование, което променя живота“, „Наука за устойчиво бъдеще“, „Опазване на културното наследство“ и „Утвърждаване на българската култура като съвременен образ на националната идентичност“. В унисон с тях Фондът определя и националните каузи и обществено значими проекти, за реализацията на които ще организира дарителски кампании: създаване на монумент — символ на българската държавност в София, реставрация на Синагогата в Самоков, подпомагане възстановяването на войнишки паметници. Изпълнителният директор оповести темата на сесията, която предстои да бъде обявена: „Детски работилници за изкуства“. Изложи най-важните проекти, включени в приетия от Управителния съвет на Фонда Годишен план.

Фондът ще развива регионалните си центрове като активни съвременни културни средища.

Ще дава гласност на своите инициативи и ще разчита на подкрепа от страна на медиите. В процес на разработване е и нов сайт, който ще бъде активен през месец март.

Доц. Лозанов изтъкна ролята и значението на НДФ „13 века България“, както и очертаните възможности за трансформирането му в съвременна дарителска организация и перспективите за неговото развитие, съобразно новите обществени очаквания.

 

Автор:
НДФ "13 века България"
Публикация:
02.02.2019 г. 11:27
Етикети:
2019брифингНационален дарителски фонд "13 века България"
дейност
обществено значими проекти
национални каузи
Посетено:
1301
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/26/news/28964-brifing-na-natsionalen-daritelski-fond-13-veka-balgariya