Пресконференции

Пресконференция за съдбата на кино "Космос", Пловдив

На 21.03.2011 в 11,00 часа пред сградата на Община Пловдив


◊ ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Уважаеми Господин Председател на ОбС,
Уважаеми Господин Кмет,
Уважаеми Общински съветници,
Уважаеми журналисти,
Скъпи съграждани,Инициативният комитет за спасение на кино „Космос” от разрушаването му, предотвратяване на продажбата на 2,5 дка общинска собственост и строежа на голяма бизнес сграда и гаражи на негово място, се обръща към всички Вас, за да се вдигне още веднъж завесата върху проблеми от изключително значение за културното развитие на гр. Пловдив.

На 13.02.2011 г. общинското управление в лицето на г-н Илко Илиев и г-н Александър Долев след масиран обществен и медиен натиск, покани обществеността на  „дебат”, за да изслуша позициите на активни граждани и заинтересовани страни... На проведената среща инициативният комитет внесе декларация, с която заяви, че това не е публичен дебат и конструктивно и с конкретика изложи предложения за фазите на неговото провеждане и целите му. В допълнение се обърна внимание върху правни аспекти, засягащи променената собственост на парцела и сградата на кино „Космос” от публична общинска собственост в частна такава, течащата процедура по промяна на ПУП – ПРЗ на парцела, както и това, че целият имот е включен в програмата за разпореждане /продажба/ на Община Пловдив за 2011 год.

Разговорите приключиха в кабинета на г-н Илиев като страните договориха следното:
1. Да се състави контактна група, излъчена от двете страни – граждани и Общински Съвет, която да подготви и организира публичен дебат.
2. Спиране на процедурата по продажба на сградата на кино „Космос” до провеждане на общественото обсъждане.
Част от постигнатото споразумение бе обявено едностранно пред средствата за масова информация.

На 16.02.2011 год. подадохме имената за контакт от страна на инициативния комитет.

Не последва отговор.

Чрез писмо с вх. № 11Х-68-1/ 28.02.2011 год. поискахме от г-н Илко Илиев да спази ангажимента си и да посочи лицата за контакт с Община Пловдив и Общински съвет – Пловдив за организиране на обсъждането.

Отговор до настоящия момент не е последвал.

Инициативният комитет също така поиска със заявление с вх. № 11И2518/ 09.03.2011 год. от Община Пловдив достъп до сградата с цел нейното почистване, което да се извърши на 19.03.2011 год. (събота).
Отговор до настоящия момент не е даден..

Всички тези обстоятелства резултират загуба на доверие в модела на местно управление.

Водени от идеите за реализиране на демократичен процес се обръщаме към Вас за да свикаме пресконференция на 21.03.2011 год. в 11,00 часа пред сградата на Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1, където ще оповестим публично предприетите действия от Инициативния комитет и ще очакваме официалното становище на местната власт.


Автор:
Инициативен комитет
Публикация:
20.03.2011 г. 13:29
Посетено:
1605
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/26/news/11924-preskonferentsiya-za-sadbata-na-kino-kosmos-plovdiv