Пресконференции

Богата дейност на Регионалния исторически музей в Сливен

Между миналото и бъдещето

Георги Кюпчуков – директор на РИМ в града под Сините скали, информира представителите на печатните и електронните медии за ефективността в работата на културния институт за изминалата 2010 година и предстоящите направления за работа през 2011 г. Голяма част от дейността на РИМ - Сливен, надхвърля ролята на регионални прояви и отразява отклика на събития със значимост за обществото и изграждането на подрастващите: участие в национални прояви и научни конференции, чествания на годишнини от живота и делото на видни личности и деятели в национално-освободителните ни борби. Те бяха организирани съвместно с водещи научни звена от страната, с  културни и неправителствени организации и училищата в региона.

Ръководителят на Регионалния исторически музей представи подробен анализ за основните дейности по комплектоване на фондовете, опазване и изследване на историческото наследство, резултатите от археологическите проучвания и разкопки, осъществената научно-изследователска дейност, както и участието в т.нар. „туристическа борса”; говори за характера на даренията и личността на видни благодеятели на музея, за разширяването и модернизирането на материално-техническата база и др.

Важен акцент в отчета бе свързан с ефективността на започналите в Сливенско още в 2007 година археологически разкопки на тракийски надгробни могили, осъществявани от екипа на д-р Георги Китов и експедиция „ТЕМП” до смъртта му и продължили в наши дни от неговата другарка в живота и изследовател-траколог Диана Димитрова. Обнадеждаващата дейност през изминалата година - с изследването на тракийските могили в селата Драгоданово („Крастава”) и Трапоклово („Русчева”) създава предпоставки и основание работата да продължи и през 2011 година: с разкопаването, по предварително виждане, на могили в землищата на селата Крушаре и Тополчане - чрез осигурените 60 х. лв. от общинския бюджет и предстоящ „оглед на обектите”, чиито веществени следи доказват простирането „долината на тракийските царе” до Сливенско, каквото бе заключението на д-р Китов.

Богатата културно-просветна дейност на Регионалния исторически музей ни връща към организирането на прояви и честване на видни годишнини на дейци и събития през изминалата 2010, като по някои от темите са издадени и респектиращи по обхват и дълбочина изследвания: сборник с доклади от проведената национална научна конференция на тема „Българския периодичен печат през Възраждането”, за документалното наследство на Васил Левски, по случай 190 години от рождението на българския книжовник и учител Сава Доброплодни (съвместно с Регионалната библиотека в града), за 170-тата годишнина от рождението на Хаджи Димитър, за 180 г. от „голямото преселение” на сливенци, във връзка със 130-годишнината от рождението на д-р Симеон Табаков, 75 г. от раждането на поета Дамян Дамянов, носител на националната награда „Добри Чинтулов” и др. През 2011 г. предстои излизането от печат на монографското изследване на проф. дин Надя Данова - за делото на Иван Добровски.

Учениците от водещите учебни заведения в Сливен и региона са привлечени за участие в проучвателска и изследователска дейност по теми, като 135 г. от Априлското въстание в България, по проблеми на народната обредност в този край и др. РИМ в Сливен експонира фотоизложба за археологическите експонати от 2007 и 2010 г., взе участие в юбилейната изложба послучай 150 г. от създаването на ОНЧ „Зора”, в Международното туристическо изложение в НДК. 

С работата в къща-музей „Добри Чинтулов” е в ход и дейността по завършване обновяването на музейните експозиции в града (наред с вече реставрираните: в къщата на сливенския бит и в дома на войводата Хаджи Димитър). Тече подготовката и за провеждане през май на „Нощ на музеите” в Сливен. Ще бъде подпомогнато и кметството в гр. Кермен за оформяне на музейна сбирка. В туристическото изложение в гр. Велико Търново сливенският музей ще участва с фотоизложбата „Приказката на земята ни”.

Във връзка с честване през 2011 на годишнини от значими исторически събития, РИМ в Сливен, съвместно с отдел „Култура и вероизповедания” на Общината и партниращи институции, ще организира прояви за отбелязване подвига и дейността на видни радетели за свобода и участници в националните борби, като главния апостол на революционния окръг в Сливенско Иларион Драгостинов (с проектиране и създаване на негов барелеф), възпоменателни прояви на лобното място на Стоил войвода, за годишнината от гибелта на Георги Трънкин и др.

През 2012  г. ще бъде отбелязана тържествено и петата годишнина от началото на археологическите разкопки на тракийските могили в Сливенско и 4 години от кончината на д-р Георги Китов.

Ръководството на музея търси възможности (чрез МК и с дарения) за разширяване материалната база на културния институт. Усилията са насочени за опазване – чрез охрана и видеонаблюдение на ценните експонати, използване на допълнителна площ от други сгради за фондохранилища, изграждане и оборудване на ателие за реставрация и консервация и др.

Автор: Иванка Денева
10.02.2011 г. 13:15
Посетено: 1512
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/26/news/11639-bogata-deynost-na-regionalniya-istoricheski-muzey-v-sliven