Годишнини

125 г. от създаването на Първото текстилно училище на Балканите

Тържествено честване в Сливен

 ◊ СЪБИТИЕТО

В Сливен започват тържествата по случай 125-годишнината от създаването на Първото текстилно училище на Балканите, предходник на настоящата Професионална гимназия по текстил и облекло в града.

На пресконференция директорът й, Евгений Беков, и негови колеги, преподаватели по специалните дисциплини и с участието на педагогическия съветник, запознаха журналистите с дейността по организацията на празника. Гимназията носи името на един предприемчив и родолюбив българин, създател на първата текстилна фабрика в нашите земи – Добри Желязков, провидял още в условията на робството нуждата от успоредяване с напредъка на Запада и изрекъл думите: „Щом сме имали нещастието да дадем преднина четири века и половина на Европа, нека запретнем ръкави, че да я догоним колкото се може по-скоро”. Знанията, получени в Екатеринослав (след преселението със съгражданите си после Руско-турската война от 1828-1829 година), той пренася в съградената в 1834 г. работилница в Сливен за тъкани от вълна и с манифактурна организация на производството. Султанският ферман от 1836 година вече предлага разширение и поставянето му на основи, позволяващи конкуриране и ограничаване вноса на чуждестранни платове, а за напредничавия създател – и данъчни облекчения.


◊ ПРЕДИ И СЕГА

Градът под Сините скали е мястото, където още в 1883 година се откриват курсове за подготовка на специалисти за текстилната промишленост. Две години по-късно преместеният и реформиран отдел на учебната работилница от Княжево в Сливен, се утвърждава като Държавно практическо тъкаческо-бояджийско училище, което после се развива в Държавна образцова тъкачна работилница (1899 г.) В първото десетилетие на XX век (1908 г.) то функционира като Държавно текстилно промишлено училище „Добри Желязков”, а след четири години предлага и пълен четиригодишен курс на обучение. Като Държавно средно текстилно училище „Добри Желязков” е известно от 1926 година, а след две десетилетия там се обучават и момичета (1945 г.)

В наши дни ПГТО „Добри Желязков” - Сливен, е съвременно училище с висококвалифициран и опитен преподавателски състав и модерна материална база, обучило в годините на съществуването си като учебно заведение по текстил повече от 12600 ученика. Отдавна номенклатурата от специалности като „тъкачество”, „предачество” и „апретура” е разширена и с по-съвременните „Моделиране и конструиране на облеклото”, „Технология на плетачеството”, „Художествено оформление на текстилни площни изделия”, „Технология на облеклото” и „Организатор на текстилното производство”.

Колективът прилага информационни и интерактивни методи на обучение и осъществява редица интересни за учениците и учителите проекти, някои от които - с европейски училища и институции-партньори. По проект, обезпечен финансово от Фонда на ООН за население и в оборудван по тази линия учебен кабинет, се провеждат часове по сексуално и репродуктивно здраве. Тук се реализира и проект, подпомогнат от ЕС с партньори от Полша, Турция, Гърция и Румъния по програма „Леонардо”. От 2007 година и Гимназията по текстил и облекло в Сливен е съпричастна към инициативата „Европейска Коледа” – с намерение да стане традиция, а през същата година МОН финансира проект „Училище по мярка”, спечелен от ПГТО. В резултат на предоставените възможости са изградени клубове за извънкласни дейности като „Дебати”, „Флора”, „Батик” и др.

Учебното заведение отдавна има славата на привлекателна територия за учащите се с осъществяваните интересни инициативи: приятелски срещи за творчески обмен на идеи с работещи по проектите съмишленици-партньори от други градове, организиране на общоучилищни кампании, шествия, викторини, на театрални представления, конкурси и др. Думите, изречени от директора г-н Евгений Беков, споделят като творческа позиция учители и ученици: „Стремежът, волята и вдъхновението за работа, са обусловени от традициите и заветите, които са ни оставили Фабрикаджията и неговите следовници”. Изразена е решимостта им „Да не позволим за училището да се говори в минало време!”   


◊ ТЪРЖЕСТВАТА

Програмата за отбелязване на тържествата предвижда „среща на поколенията”, спортен празник, пролетен бал, тържествен концерт в Драматичния театър „Стефан Киров” – Сливен, и др.

В залата на гимназията ще се проведе обучение с директори от професионалните гимназии от областите Сливен и Ямбол по проблемите на диференцираното заплащане на труда в сферата на образованието (с участието на председателя на Съюза на работодателите). Като лектор вече е гостувал Красимир Вълчев от Министерството на финансите.

Със съзидателния си труд учениците и учителите утвърждават ПГТО в Сливен сред водещите учебни заведения и се съпричастяват с думите на патрона си - големия възрожденец Добри Желязков - Фабрикаджията: „Ако би трябвало да започна втори живот, бих избрал, въпреки всичко, отново тая земя, тоя път и тая съдба!”

Автор: Иванка Денева
22.03.2008 г. 14:10
Посетено: 1027
Етикети: Балканите
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/25/news/5509-125-g-ot-sazdavaneto-na-parvoto-tekstilno-uchilishte-na-balkanite