Годишнини

Филологическият факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски” празнува 15 годишен юбилей

Модерност и традиции

◊ СЪБИТИЕТО

В ЮЗУ “Неофит Рилски” отпразнуваха два юбилея – 30 години от основаването на висшето училище и петнадесетгодишнина на Филологическия факултет.

Много или малко е това време?

За възпитаниците филолози това са годините, които те помнят с имената на учени като Петър Илчев, Тодор Ив. Живков, Петър Маринов, Цанко Младенов, Любомир Стаматов и още десетки преподаватели с национален и международен престиж... Тяхното слово е в паметта на студентите, излезли от аудиториите на Филологическия факултет.

В момента факултетът работи по 25 сключени международни договора и по различни академични програми, като “Еразмус”, “Цепус” и др. Тук се обучават студенти от различни държави по 5 специалности, предлагащи усвояването на 19 езика.

В началото на настоящата учебна година официално беше открит Мултимедийният център за изучаване на гръцки език в Югозападния университет в Благоевград и добрите традиции на езиковото обучение се подслониха в нова, модерна учебна зала, оборудвана в крак с високите технологии. Най-новото научно-изследователско и образователно звено на Филологическия факултет е Лабораторията по история на българската литература. Тя е създадена като организационен център на академичните инициативи на сектор „Българска литература” към Катедрата по литература. Вече пети сезон в нейните рамки студентите и преподавателите имат възможността да се запознаят в жив диалог с някои от водещите учени на българската хуманитаристика като проф. Надя Данова, ст.н.с. II ст. Николай Аретов, ст.н.с. II ст. Румяна Дамянова от БАН, акад. Иван Радев и доц. Сава Василев от Търновския университет, проф. Михаил Неделчев от Нов български университет и други.

Успешната сплав от модерност и традиции е залог и за бъдещето на факултета и неговите студенти. Бъдещето на можещите, знаещите и реализиралите се българи.


◊ ПОВЕЧЕ

В рамките на честванията се проведе конференцията “Българският символизъм – сто години самота” и се състоя премиерата на новата книга на доц. дфн Цветан Ракьовски “След края на класиката”, на която сред гостите присъстваха ректорът на ЮЗУ “Неофит Рилски”, кметът на Благоевград и други официални лица.
Автор: Магдалена Костова-Панайотова
03.12.2006 г. 13:56
Посетено: 681
Етикети: юбилей
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/25/news/3142-filologicheskiyat-fakultet-na-yuzu-neofit-rilski-praznuva-15-godishen-yubiley