Годишнини

140 години от рождението на д-р Кръстев

Литературна вечер в Сливен

◊ СЪБИТИЕТО

С литературна вечер и изложба, организирани от най-старата библиотека в Сливен – „Зора”, бе отбелязана годишнината от рождението на видния литературен критик, философ и естет д-р Кръстьо Кръстев – главен редактор на сп. „Мисъл” (1892-1907 г.), участник в литературния кръг „Мисъл” и действителен член от 1900 г. на Българското книжовно дружество (БАН).


◊ ПОВЕЧЕ

По покана на културната институция в проявите, ръководени от директорката Мариета Главчовска, участва доц. Михаил Неделчев – председател на Сдружението на българските писатели, ръководител на департамент „Нова българистика” в Нов български университет и главен редактор на сп. „Демократически преглед”. С особен интерес присъстващите изслушаха спомените му за родната къща на д-р Кръстев, където Неделчев е живял няколко години, споделеното за първата публикация, изследваща „неизвестно писмо на д-р Кръстев до Фердинанд” (сп. „Литературна мисъл”, 1965 г.), оценките му за основните идеи и трудове на видния български литературовед, за взаимоотношенията му със съвременни писатели и с останалите членове на кръга „Мисъл”: „най-важното духовно свидетелство, по което българската литература и култура се еманципира”. Те видяха и донесената от М. Неделчев оригинална снимка на „четворката”, изданието на една от програмните книги на философа - „Млади и стари”, преведените от д-р Кръстев - виден ибсенист, драми на Ибсен и др.

Изпълнилите залата писатели, журналисти, преподаватели и ученици разгледаха ценните издания и получиха библиографски списък на статиите и книгите, посветени на личността и книжовното дело на българския мислител и критик.
Автор: Иванка Денева
09.05.2006 г. 00:05
Посетено: 448
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/25/news/2188-140-godini-ot-rozhdenieto-na-d-r-krastev