Годишнини

Тържества в Сливен за 25-годишнината от възстановяването на съюза на народните читалища

Разнообразни прояви, посветени на годишнината

Сливен – люлка на много от началата в национално-освободителните борби и в обществено-политическия и културен живот на България, има съществен принос и за възстановителния акт по възраждане съществуването на Съюза на народните читалища. Чрез действения порив на читалище „Зора-1860 г.”, което е сред инициаторите на събитието, на 12 и 13 май 1990 г. в НДК, и в присъствието на министъра на културата проф. Кръстьо Горанов, се възстановява Съюзът на народните читалища. Чрез дейността на Инициативен комитет на националното съвещание за вземане на решение е подготвен и проведен Възстановителният конгрес в салона на Народно читалище „Валентин Андреев” в София, в присъствието на 251 представители на народните читалища от страната. Проф. Атанас Божков – виден изкуствовед и теоретик на изобразителното изкуство, е избран за председател, като тази функция през годините осъществяват и Гиньо Ганев, Юлий Аврамов, проф. Стоян Денчев и настоящият председател – Николай Дойнов. Така е реализирана отново оригиналната идея на Стефан Гидиков от Сливен, издигната още в 1910 г.: „за съюзяване на всички читалища и културно-просветни дружества в България”.

С оглед ролята на читалище „Зора” в тези процеси, е закономерно решението за провеждане на национален форум „Читалища в развитие” в Сливен в майските дни на 2015 г. по повод 25 години от Възстановителния конгрес на Съюза на народните читалища (28-29 май 2015 г.). Събитието съвпада и с юбилейната 155-та годишнина от изграждането на Народно читалище „Зора”, превърнало се в средище на активен духовен и книжовен живот и на съдържателни инициативи – в миналото и днес. Проявата се осъществява с подкрепата на Министерство на културата, община Сливен и чрез инициативността на двигателите на многостранния живот в НЧ „Зора-1860” Галя Георгиева – секретар, и Минко Стефанов – председател на културния институт. Тук  присъстваха членове на Върховния читалищен съвет, библиотечни работници от България, председатели и секретари на читалища.

Научният форум бе открит от председателя на СНЧ Николай Дойнов, очертал целите и задачите на народните читалища в условията на прехода и в наши дни и превръщането им в информационни и развиващи творчеството и личността центрове. Участниците бяха приветствани от кмета на Сливен, инж. Кольо Милев, който поднесе факти за ангажираността на общината в системните процеси на обновление и реновиране материалната база на читалищата в селищата на общината – със средства от общинския бюджет (в с. с. Блатец, Бяла, Глушник, Крушаре, Жельо войвода, както и дофинансирането им - в с. Самуилово, сградата на НЧ „Зора-1860 г.”) и на книжовния им фонд. В руслото на партньорството бе подписан и договор „за устойчиво развитиe” на отношенията между община Сливен и СНЧ за взаимодействие - с цел развиване възможностите на читалищата за осъществяване на високите им цели. Документът бе подписан от кмета, инж. К. Милев и председателя на СНЧ - Николай Дойнов като условие за успешното по-нататъшно функциониране на съществуващите на територията на Сливенска община 53 народни читалища (15 в града и 38 – в селата  на общината.) Клубовете, кръжоците, школите по изкуствата, реализирането на проекти (9 през 2014 г.), са превърнали читалищата в най-същностното пространство за творчество и изява на хората в Сливенския край. Подходът е системен и не е плод на спорадичен порив, а на дългосрочна политика и осмисляне целите за превръщане на читалищата в „модерни, многопрофилни и многоцелеви центрове със съществено значение за развитие на местните общности, във фактор за обогатяване на местния културен живот, социалната и образователна дейност, запазване на традициите, възпитаване в национално самосъзнание и осигуряване достъп до информация за всички” - чрез повишаване активността и ролята на читалищните настоятелства, подчерта сливенският градоначалник.

Форумът в града под Сините скали бе уважен и от мъдрото слово на Н. В. Преосвещенство, Сливенския митрополит Йоаникий. В поздравителната си телеграма и министърът на културата Вежди Рашидов приветства участниците с увереността, че на проявата „ще бъдат очертани постиженията и обсъдени проблемите, чиито решения трябва да търсим заедно”.


В първата сесия участие взеха представители на президентската администрация (Валя Рименова) и зам.-председателят на СНЧ проф. дфн Анастас Герджиков, като в последвалото представяне на научните доклади, съобщения и презентации от служители в Министерството на културата и от читалищни дейци бяха дискутирани проблемите на книжовните средища по финансирането, технологичното им развитие (с отчтане ролята и на проект „Глобални библиотеки” и Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”); по институционализирането на читалищата като граждански сдружения и др. Не е за пренебрегване и въпросът за необходимостта от задълбочаване на връзките между читалищата и учебните заведения, с БПЦ, по утвърждаване и развиване на тяхната автономност и самоуправление, възможностите за разработване на проекти, в т.ч. и европейски, и др.

В рамките на програмата на тържествата бе експонирана от екипа на читалище „Зора” и изложба под наслов „В началото бе словото”, включваща ценни и редки издания, притежание на библиотеката, (сред които трудове на Аристотел, 1597 г., старопечатни и книги от епохата на Възраждането, издания след 1878 г. и до 1944 г. и др. Сливенци и гостите на града се спират пред знамето на читалището (1910 г.), изработено по проект на художника Йордан Кювлиев и по повед на 50 г. от съществуването на книжовното средище. Бе представено от проф. д-р Иван Русев и историчката Цветка Башева и преиздаденото уникално фототипно издание на Юбилейния сборник на читалище „Зора” (1860-1910 г. с предговор и редакция от проф. Русев.) Състоя се и представяне на книгата на Николай Дойнов „Българският пламък – книга за читалищата”, посветена на историята, развоя и дейността им.

Участниците във форума и гостите на тържествата се насладиха на концертните изпълнения на  представилия многократно Сливен и България по света смесен хор „Добри Чинтулов” (под диригентството на акад. Методий Григоров), изнесен във фоайето на община Сливен. Бяха изпълнени Меса № 7 от Шарл Гуно в съпровод от електрически орган, както и стихове на Дамян Дамянов и китка-песни по текстове на Добри Чинтулов и Иван Вазов.

Президентът на Република България Росен Плевнелиев удостои Съюза на народните читалища с „почетен знак”. Михаил Цонев получи званието „заслужил читалищен деец”. Снимка пред Стария бряст – „Европейско дърво - 2014 г.”, запечата за взелите участие в тържествата паметните мигове от присъствието им в Сливен.
Автор: Иванка Денева
31.05.2015 г. 19:53
Посетено: 892
Етикети: читалища, съюз на читалищата, читалищни дейци, народни читалища
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/25/news/21543-tarzhestva-v-sliven-za-25-godishninata-ot-vazstanovyavaneto-na-sayuza-na-narodnite-chitalishta