Годишнини

60-годишен юбилей на Регионалната библиотека в Сливен

340 000 библиотечни единици посрещат 8 000 регистрирани читатели годишно

Ръководството на най-големия регионален книжовен институт в Сливенско осъществява системна и целенасочена дейност за ознаменуване на светлото събитие – 60 години от създаването му, с целогодишна програма от инициативи, преминаващи под патронажа на министъра на културата В. Рашидов. На годишнината бяха посветени и част от тържествата по време на XVII Национален фестивал на детската книга в Сливен, на които бе представена мултимедийно историята на създаване и функциониране на библиотеката, книжовните й съкровища, постиженията в библиотечно-информационната дейност, автоматизацията на библиотечно-библиографските процеси и дигитализацията на богатото наследство. Сливенският регионален храм на знанието и книгите е реализирал през годините иновативни културни проекти и интересни издания, които достигат до читателите на България и редица страни на Европа с участието на научни работници - в провежданите ежегодно „кръгли маси” по значими проблеми на детското книгоиздаване.

Началото на създаването й отвежда към ентусиазма в 1955 година на четири млади библиотечни работнички - възпитаници на Държавния библиотекарски институт, заели се с преустройване „къщата на таласъмите” в светилище на знанието. След 22 юни 1956 година Държавната градска библиотека в града под Сините скали вече приобщава сливенци към фондовете и културните си начинания: и до настоящите дни – с променените функции и отговорности на средището и с успоредяването му с водещи сродни европейски институции. 

Годините от 1968 до 1972 се свързват със строителните работи по първото разширение на библиотеката, обезпечаващо потребностите на читателите от увеличаване на залите за свободен достъп, от читални и книгохранилища – в съответствие с нарастващия фонд. Второто разширение (2007-2009 г.) вече осигурява за потребителите възможности за ползване услугите на Регионалната библиотека съобразно новите стандарти: „функционалност и достъпност на средата, условия за съхранение на фондовете и обслужване на читателите, съвременни компютъризирани зали и нови услуги”, превърнали я, по думите на организаторите на юбилея, „в  еталон за съвременна библиотечна и информационна институция”. Те поднесоха своя поклон към усилията на изявени директори като Калина Косева, Петър Добрев, Стефан Георгиев, Иванка Михайлова, Кольо Комиров, Въла Нейкова, Иван Бакалов, Надежда Латева и Росица Петрова-Василева, чиято инициативност е стожер на многобройните успехи в последните години. Днес многоотрасловият фонд на Регионална библиотека „Сава Доброплодни” наброява 340 х. библиотечни единици - при годишно обслужване на над 8 х. читатели, регистрирани над 148 х. посещения и заемани над 294 х. библиотечни материали. 

Неизброими са културните инициативи на регионално, национално и международно ниво, проведени с порива на библиотеката в Сливен, сред които приоритет винаги са получавали тези с участието и насочеността към децата. Респектиращ пример в тази насока е ежегодно провежданият от 1999 година Национален фестивал на детската книга, превърнал Сливен в столица на четенето, издаването и творчеството за и с деца от цялата страна - в различните жанрове на словото, музиката и живописта. Регионалната библиотека в Сливен се ползва с високо обществено и институционално одобрение и подкрепа. 

Добре би било юбилейната равносметка да открои и друго основно направление в работата на библиотеката: тенденциите, процесите и практиките в системната дейност на регионалния институт в Сливен с творците на града, някои от които утвърдени с произведенията и словото си в страната и чужбина, подпомагали през годините всички културни начинания и подкрепяли значимите прояви в дейността с възрастните почитатели на литературата: инициатори за създаване на ежемесечния Петъчен литературен салон, участници в представянето на видни майстори на словото от страната с новите им книги (Ст. Пенчева, Вл. Зарев, Атанас Славов, В. Ляхова,  Ем. Андреев и др.); в провеждане на Националния литературен маратон, организираните четения и творчески срещи, Деня на книгата и авторското право, вечерите на българската поезия и др. Считаме, че творящите в Сливен имат възможностите и потенциала да бъдат още по-пълноценно привличани (и като литературни критици) в съвместните начинания с екипа на библиотеката, като бъдат активизирани и подходите за популяризиране на творчеството им в региона и страната. С разширяване на дейността в това направление, анализите за високите постижения на библиотеката биха получили своята пълнота и обективно отразяване на приносите на творците и работата с различните възрастови групи читатели, наред с богатата дейност с подрастващите.

Сайтът на Регионална библиотека „Сава Доброплодни” ориентира към заслужените постижения на културния институт, увенчани с многобройни национални и регионални награди: за приноси в библиотечната и информационна дейност, в българската книжовна култура и прилагането на иновативни практики в „детското четене и книгоиздаване”, за развитието и популяризирането на библиотечното дело и др. Сред отличията се открояват: орден „Св. св. Кирил и Методий” – първа степен, 1982 г., Националната награда „Хр. Г. Данов” (2000 г.), Национална награда „Благодеятел на годината” (2007 г.), както и Сребърен ритон на Министерството на културата през 2011 г. За 60-годишнината от създаването си, през настоящата 2015 година библиотеката в града под Сините камъни бе отличена с почетен знак-плакет на община Сливен. Във връзка с юбилея и за многостранната си дейност културният институт във „воеводския град” бе удостоен и с плакет „Св. св. Кирил и Методий” от г-н Росен Плевнелиев – президент на Република България.
Автор: Иванка Денева
24.05.2015 г. 18:02
Посетено: 946
Етикети: Сливен, библиотека, юбилей в Сливен, Регионалната библиотека Сливен
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/25/news/21486-60-godishen-yubiley-na-regionalnata-biblioteka-v-sliven