Годишнини

Тържества в Сливен за честване на 135 години музейно дело

Национална научна конференция "Културно наследство, музей: проучвания, колекции, експозиции" и изложба "Из съкровищницата на РИМ – Сливен"

◊ СЪБИТИЕТО

Културните начинания (9-11 октомври 2013 г.) сливат в едно отбелязването на две юбилейни събития с огромно значение за духовното развитие на Сливен през годините: 135 години музейно дело, но и навършен век от създаване на музейна институция в града под Сините скали. Честванията са организирани от РИМ (директор Николай Сираков), община Сливен и отдел „Култура и вероизповедания”.
          
Началата отвеждат към далечната 1878 година - с изграждане тогава на Московско етнографско дружество, както и към съдържанието на документ от 1913 г., удостоверяващ основите на читалищен музей - чрез дарението на Димитър Добрович.
                

◊ В ПРОГРАМАТА НА ЧЕСТВАНИЯТА

В рамките на програмата за честванията гражданите и гостите на „воеводския град” можаха да се насладят на значими културни инициативи: откриване на сборна експозиция под наслов „Из съкровищницата на Регионален исторически музей – Сливен”, включваща най-значимите и представителни артефакти из музейните фондове, попълвани чрез археологически експедиции, откупки, дарения и др. За нея говориха директорът на музея Н. Сираков, проф. Иван Маразов и зам.-кметът по култура и хуманитарни дейности в общината, Иван Славов. Присъстващите на тържествата осмислиха същността на музейната институция като „памет за вековете” и чрез издадения по повод на двете юбилейни годишнини вестник, акцентиращ на постиженията на Музея в изследователската и събирателска дейност през последните пет години. Община Сливен отдаде почит към усилията за развиване и популяризиране на културно-историческото наследство на дългогодишни научни работници в РИМ: с връчените от кмета Кольо Милев награди на бившия директор Георги Кюпчуков, на историците Васил Дечев, Виолета Семова, Стоянка Георгиева и археолога Мери Радева. 
                 
В приветственото си слово по повод започналата Национална научна конференция в Сливен под наслов „Културно наследство, музей: проучвания, колекции, експозиции”, кметът Кольо Милев подчерта ролята на институцията за развитие на града и приноса й в осъществяване на два важни проекта с финансиране с европейски средства и с участие на други общини от Сливенския регион.
               
Впечатлява добрата организация на Националната научна конференция по повод 100 години от съществуването на музей в Сливен, плод на дългогодишните ползотворни връзки на РИМ с научни звена, университетите от страната и с институтите към БАН. На пленарното заседание присъстващите чуха интересния доклад на доц. д-р Валентина Райчева на тема: „Наследства, музеи, публики – предизвикателствата на XXI век”. Работата продължава и утре в обособените секции: “Археология, етнология, история” и „Музейно дело”, където като председатели и секретари се изявяват музейни  специалисти от столицата и колегите им от РИМ – Сливен: д-р Владимир Демирев, Веселина Янакиева, Мария Кирова, Вяра Владова и Росица Георгиева. На конференцията се представят възгледи по важни аспекти на организацията на музейното дело и резултати от актуални научни изследвания на изявени изследователи, като проф. Иван Маразов, на спътницата в живота на проучвалия дълго тракийските могили в Сливенско д-р  Георги Китов - Диана Димитрова, от доц.Таня Шалганова, доц. Валентина Ганева-Райчева, доц. Женя Пимпирева, от д-р  Галин Георгиев, д-р Стефан Лисицов и др. Завладяват съпричастието към събитието и активността за участие с доклади и научни съобщения от представителите на музейните институции в страната, сред които от Велико Търново, Добрич, Шумен, Стара Загора, Карлово, Панагюрище, Смолян, Нова Загора,  Севлиево и др., споделили темите и проблемите в  работата и финансирането на културните институти от своя регион.
                
Сред темите се откроиха тези, свързани с резултатите от експедиция „ТЕМП” при проучване на могилите и погребалните обреди в Сливенско - в докладите на Диана Димитрова, Мирослав Маринов (РИМ – Стара Загора)  и Красимир Велков (ИМ, Нова Загора); други доклади представят проучвания за бита и живота на каракачаните и бесарабските българи (доц. Женя Пимпирева – ИЕФЕМ – БАН), облеклото на гагаузите от Одринско (д-р Галин Георгиев – ИЕФЕМ – БАН и Динка Ангелова - РИМ, Ямбол). Проф. Надя Данова изразява тези за „неспасените евреи”. Интерес буди и докладът за „музея на българската държавност – една нереализирана идея с актуално звучене” в доклада на д-р Светла Атанасова и Татяна Кънчева от РИМ – Велико Търново; ракурсът към личността на Васил Левски в публикациите на Никола Славчев (Дора Чаушева, музей „Васил Левски”, Карлово). Голяма част от докладите разкриват неизвестни щрихи из живота на видни личности и непроучени въпроси из живота на родния край и регион: за специфичните лечебни практики в Източните Родопи (в докладите на Лидия Кирилова от РИМ – Кърджали и на Мария Иванова – РИМ - Ямбол).  
             
Радват тематиката и резултатите от проучванията в докладите на домакините-организатори от Сливен  на Националната конференция по проблемите на музейното дело: в изследването на Мария Кирова и Росица Георгиева от РИМ - за първия митрополит на Сливенска епархия, Серафим; “за местното знание и сакралната топография” в доклада на д-р Владимир Демирев, на Веселина Янакиева – за делото на Стефан Киров, създател на Драматичния театър в Сливен; в изследването на Вяра Владова за живота в Сливенска епархия в условията на „народна демокрация” (през некраткия период от 1944-1953 г.) и др. В поредица от доклади на гостите от различни райони на България бяха третирани проблемите за културното наследство и историческата памет (представители на музеите в Перущица, Панагюрище, Чипровци, Пирдоп и др.)
                 
Заседанията на секциите в двата дни бяха последвани от дискусии на участниците по поставените в докладите и съобщенията проблеми.
                
Къщата-музей „Сливенски бит от XIX век” отвори гостоприемно врати за участниците в конференцията за творческа среща по въпросите на музейното дело, запознаване с уредбата на сливенския дом и битието на възрожденския град в миналото.   Автор: Иванка Денева
11.10.2013 г. 16:46
Посетено: 1218
Етикети: изложба, Национална научна конференция, Сливен, РИМ Сливен, 135 години музейно дело
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/25/news/17801-tarzhestva-v-sliven-za-chestvane-na-135-godini-muzeyno-delo