In memoriam

Напусна ни проф. д-р Любомир Стаматов

Напусна ни проф. д-р Любомир Стаматов
На 10 май 2005 година внезапно почина проф. д-р Любомир Стаматов. Жизненият и творчески път на родения през 1940 година проф. Стаматов премина през редакционните колегии на няколко издания, Института за литература при БАН, университетска катедра в ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград, преподавателска работа във Франция. Професионалните интереси на Л. Стаматов бяха свързани с проучване на новата и съвременната българска литература. Проф. Стаматов беше един от големите познавачи в българското литературознание на творчеството на Иван Вазов (“В интимния свят на Иван Вазов” (2002) и д-р К. Кръстев (“Д-р Кръстев. Личност и творческа съдба” (1987). Автор на редица студии и статии за З. Стоянов, М. Георгиев, А. Разцветников Л. Стаматов се занимаваше активно и с проучване на периодичния печат в България, на архивни и документални свидетелства за българската литература. Изгубихме един толерантен човек и добросъвестен учен! Поклон пред паметта му!
Автор: Катедра Литература, ЮЗУ “Н. Рилски”, Благоевград
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 1077
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/24/news/826-napusna-ni-prof-d-r-lyubomir-stamatov