In memoriam

Сбогом, София!

Една невероятна творческа личност с енциклопедични познания, с изключително силен дух и заразителен ентусиазъм - филолог, учител, литературен критик, интелектуалец

Сбогом, София!

 

◊ ТЪЖНА ВЕСТ

На 17 януари 2022 г., на 91 години ни напусна Доц. д-р София Филипова - учител и филолог, интелектуалец, човек с широки интереси в света на изкуствата, културата, образованието. 

Доц. д-р София Филипова е родена на 25 декември 1930 г. Тя е главен редактор на сп. ”Хайку свят”. Завършва българска филология в СУ „Св. Климент Охридски”, преподава български език и литература в Пещера, Асеновград (нейното родно място), Пловдив, с. Горни Богров, София (Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ”).

Впечатляваща е научната дейност на д-р София Филипова: асистент в СУ „Св. Климент Охридски” – катедра „Методика на езиковото и литературното обучение” (1965-1969 г.); научен сътрудник II степен в Научноизследователския институт по образованието към Софийския университет (1969-1976 г.); член на актива за учебна телевизия към БТА (1971); специализация в Москва и Ленинград (Петербург) във връзка с работата над дисертацията „Формиране на естетическо отношение към литературното произведение” (1971-1972 г.); участник в научна група, работеща под ръководството на проф. И. Я. Лернер (Академия на педагогическите науки – Москва) по неговия проект „Развитие на творческото мислене чрез проблемни задачи” (1974-1975 г.); защита на докторска дисертация (1976 г.), чиито основни постановки и идеи, залегнали в редица нейни статии, довеждат до включване в програмата по литература на главните естетически категории; старши преподавател в Центъра за следдипломна квалификация и усъвършенстване на учителите, филиал на СУ (1977-1987 г.); заместник-председател на Градското дружество на филолозите българисти – гр. София и член на редколегията на неговото издание „Известия” (1982-1989 г.); основател и председател на Клуба на учителя-литератор в София към Централен дом на учителя (1983-1990 г.) и организатор на съвместните творчески дейности на софийските учители със Съюза на българските писатели; специалист по литература в експерименталната програма за интегрално обучение, ръководена от акад. Бл. Сендов – БАН (1988-1989 г.) Неин е първият у нас сборник с тестови задачи по литература за VIII клас (1993 г.), който бележи началото на новата система за проверка и оценка на знанието. 

От 2014 г. е постоянен член на журито към Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий” за избиране на учител на годината по български език и литература. 

За своята дългогодишна дейност в полето на образованието и културата получава редица грамоти „Заслуга за българското образование“ (от Синдиката на българските учители, Съюза на българските писатели и др.), също – почетни медали и ордени, между които Орден „Кирил и Методий – II степен“ от Държавния съвет на Народна Република България.

Сериозен център на заниманията на София Филипова става поезията. Творческата си същност тя разгръща в нови посоки: съосновател, заедно с Ангелина Василева, на столичния Есенен салон на поезията (2008 г.) и съредактор на неговото електронно сп. ”Поетични страници”; член (2000 г.) и председател (2014-2018 г.) на Българския хайку съюз (БХС) и гл. редактор (2013 г.) на неговото сп. „Хайку свят”; лично поетично творчество – хайку и стихотворения, помествани в списания и сборници, четени в рецитали и чествания. През 2009 г. биват издадени поетичните диалози „Отгласи” – съвместно с Александра Ивойлова, а през 2019 г. излиза самостоятелната ѝ стихосбирка „Жажди” (изд. „Изток-запад“).  

В процес на подготовка са две нейни книги със студии, есета, доклади, статии, които ще бъдат издадени посмъртно.

Поклонението ще се състои на 23 януари 2022 г. в църквата "Св. Седмочисленици" от 12:00 часа, а погребението - от 13:30 на Централните софийски гробища. 

 

ВЕЧНА ПАМЕТ, СКЪПА СОФИЯ!

 

Автор: Илиана Илиева
19.01.2022 г. 10:27
Посетено: 369
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/24/news/34006-sbogom-sofiya