In memoriam

Почина видната българска езиковедка Елена Георгиева (1930-2007)

Тъжна вест

Почина видната българска езиковедка Елена Георгиева (1930-2007)


Елена Георгиева е видна българска езиковедка (15 март 1930 г. - 10 януари 2007 г.), ученичка на Любомир Андрейчин.

Цялата й кариера преминава в Института за български език при Българската академия на науките. Преподава и в Шуменския, и в Пловдивския университет.

Автор на многобройни публикации по синтаксис на съвременния български книжовен език, по история на новобългарския книжовен език, по езикова култура и езиково строителство.

По-важни публикации:
. Обособени части в българския книжовен език;
. Словоред на простото изречение;
. Словоред на усложненото просто изречение;
. Езикова култура и езиково обучение.

Редактор и съавтор на 3-томната академична граматика на българския книжовен език.

Отговорен редактор и автор в Правописен речник на съвременния български книжовен език (1983/1995).

Отговорен редактор и съавтор на еднотомната академична История на новобългарския книжовен език (1989 г.).


◊ ОТ СЕКЦИЯТА ПО СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ИБЕ - БАН)

Напусна ни ярката личност
ст.н.с. І ст. д-р Елена Трайчева Георгиева

Човекът, който никога не беше равнодушен.

Човекът, който не оставяше никого безразличен.

Ученият, за когото животът беше науката и науката беше животът.

Гражданинът, който не се колебаеше да заявява и отстоява позиции.

Колегата, който ще ни липсва!

Поклон, Професоре!


От твоята Секция
за съвременен български език◊ ОТ ШУ "ЕП. К. ПРЕСЛАВСКИ"

На непрежалимата ни колега
ст.н.с. І ст. Елена Георгиева


ПОСЛЕДНО ПРОСТИ!


От Катедрата по български език
На Шуменския университет
“Епископ Константин Преславски”


◊ ОТ ЕКИПА НА LITERNET

Елена Георгиева бе дългогодишен сътрудник на сп. Български език и литература, чиято електронна версия, публикуваме от 1999 г., а по този начин нейните текстове са достъпни и за читателите на LiterNet.


Да почетем светлата й памет. Мир на праха й!

Автор: Екип на LiterNet
11.01.2007 г. 14:56
Посетено: 1444
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/24/news/3330-pochina-vidnata-balgarska-ezikovedka-elena-georgieva-1930-2007