In memoriam

Отиде си изследователят, публицист и общественик Гавраил Панчев

Биографът на Алеко посвети 15 години в изследване на живота на Щастливеца

Отиде си изследователят, публицист и общественик Гавраил Панчев

 

◊ IN MEMORIAM

На 2 април 2020 г. на 65 години си отиде публицистът, изследовател и общественик Гавраил Панчев. Автор, за когото знанието беше смисъл и живеене за другите. Той остави след себе си 9 книги и множество публикации в списания и вестници от 1992 г. насам.

В най-мащабния си труд - тритомната биография на Алеко Константинов, върху която работи повече от 15 години, той изследва живота на писателя от съвсем нови за Алекознанието аспекти. Извън утвърденото разбиране за Алеко единствено като писател, Биографията от Гавраил Панчев осмисля живота му като адвокат, политик и общественик - алтернатива на Бай Ганю с принципните свои стремежи да бъде полезен на обществото. Третият том от Биографията е изцяло посветен на убийството на А. Константинов. Подобен подход към зловещия акт не е осъществяван в Алекознанието. Описани и коментирани са различни интерпретации: политическото убийство - единствената досега версия за покушението срещу Алеко, разбойническото убийство, синкретичното убийство. Специално и обстойно е описана, изследвана и коментирана е и правната страна на убийството.

Книгата възстановява дебата по теми, така важни не само за настоящето на България, тъй като решаването на въпроса коя идеология следваме, дали тази на Бай Ганю, или на Алеко Константинов, е определяща за бъдещето ни. Според оценката на проф. Светлозар Игов, Биографията на Алеко Константинов от Гавраил Панчев е не само най-пълното и най-обстойно изследване на темата, но и най-задълбочената биография на български автор въобще.

Последната издадена книга на Гавраил Панчев - сборникът статии „Отвъд реалността и утопията“ коментира политически, културологични, лингвистични, социологически и идеологически аспекти на съвременна България, влизайки в остра полемика с често доминиращи в своето институционализирано влияние гледни точки. Книгата изследва идеологии като комунизма, консерватизма, либерализма, национализма в контекста и специфичните техни културни проявления на българския социален живот.

Гавраил Панчев публикува през периода 1992-2020 г. над 50 статии в различни национални вестници и списания. Текстовете му, както и богатата му обществена дейност (ръководител на литературни клубове и фондация, заместник-кмет на община, участник в неправителствени организации и граждански инициативи и др.) носят неговите принципни и безкомпромисни позиции на един живот, изживян като ценностен бунт – против псевдонауката и конформизма, за личностната позиция и Другите.

 

Автор: Д-р Нина Киркова
08.04.2020 г. 01:30
Посетено: 1553
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/24/news/31105-otide-si-izsledovatelyat-publitsist-i-obshtestvenik-gavrail-panchev