In memoriam

Почина изтъкнатата българска лингвистка доц. д-р Цветана Стефанова Карастойчева

Лингвистичната българистика и славистика понесоха тежка загуба

Почина изтъкнатата българска лингвистка доц. д-р Цветана Стефанова Карастойчева


СКРЪБНА ВЕСТ

С дълбоко прискърбие съобщаваме, че на 15 октомври 2013 г. в гр. София след кратко, но тежко боледуване почина изтъкнатата българска лингвистка доц. д-р Цветана Стефанова Карастойчева (1939-2013)

От 1971 г. в продължение на повече от 35 години доц. д-р Цветана Карастойчева работи като преподавателка по съвременен български език във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Завършила е българска и чешка филология в Софийския университет през 1966 г. През 1982 г. защитава докторска дисертация на тема „Словопроизводството в българския младежки сленг”, а през 1989 г. се хабилитира като доцент. Специализирала е в Москва, Загреб и в Прага, където работи и като лекторка по български език от 1993 до 1997 г. научноизследователските й интереси и постижения са в областта на социолингвистиката (младежки говор, медиен език), словообразуването, семантиката, разговорната реч и езиковата култура.

Авторка е на две монографии, които с високата си научна стойност и актуална проблематика привличат вниманието на цялото българско и славистично лингвистично общество: „Българският младежки говор” (1988) и „Конструктивна обусловеност на значението” (1996). Има повече от 90 студии, статии и научни съобщения, публикувани в едни от най-реномираните български и чуждестранни езиковедски списания. Участва в множество научни конференции у нас и в чужбина, където докладите й ярко се отличават и запомнят със своята иновативна тематика и с блестящите интерпретации на авторката, издържани в парадигмата на най-новите теоретични постижения на европейската лингвистика. Книгите и другите й произведения са едни от най-използваните и най-цитираните съчинения на съвременен български лингвист. Това особено се отнася до публикациите й в областта на младежкия сленг.

Преподавателската си дейност доц. Цветана Карастойчева провеждаше с изключителна отговорност, компетентност и взискателност към себе си, колегите си и студентите. Тя беше не само безкомпромисна към посредствеността, дилетантството, провинциализма и мързела в преподавателската и научноизследователската сфера, но и водеше епически битки с тях. Същевременно зад перфекционизма на високопринципния и сякаш дистанциран от житейските ни проблеми и компромиси колега по-наблюдателните можеха да съзрат нейната душевна чувствителност и лесна ранимост.

Лингвистичната българистика и славистика понесоха тежка загуба, но остават за нас и поколенията след нас трудовете на авторката, които имат непреходна стойност.

 

Поклон пред светлата памет на Цветана Стефанова Карастойчева!

 

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

Филологически факултет

Катедра по съвременен български език

Автор:
07.11.2013 г. 12:01
Посетено: 1793
Етикети: социолингвистика, славистика, Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий, in memoriam, лингвистична българистика, доц. д-р Цветана Стефанова Карастойчева
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/24/news/17996-pochina-iztaknatata-balgarska-lingvistka-dots-d-r-tsvetana-stefanova-karastoycheva