Гледна точка

За еуропейските ценности на Еуропа

Похуално слоуо от Петър Краеуски

Аз съм еуропейски гражданин от България. Горд съм, че страната ми, която е най-старата държауа на континента, членууа у Еуропа. Щастлиу съм, че народите у Еуропейския съюз зачитат България като център на слауянската циуилизация. Солидарността и ууажауането на другостта са осноуните циуилизационни ценности, с които Еуропа ни приулече като раунопрауни и ууажауани партньори. Заедно ние сме уелики, защото никой не е по-голям от Еуропа!

У нашето уелико семейстуо на народите гърците са си гърци, французите – французи, германците – германци и така нататък чак до литоуците, които са си литоуци. И усеки унася суоята багра, суоята специуика, суоята азбука, суоите традиции и особености. Само така се обогатяуа еуропейската палитра. Само така усеки улиуа суоята енергия у този голям проект за чоуешки праудини, напредък и просперитет, където тържестууа деуизът: „Никой не е по-голям от Еуропа!”.

Просълзяуам се от умиление, когато уиждам, че Еуропа не робууа на дуойни стандарти. Еуропа е не клуб на уисокомерни бюрократи и банкери, нито формула за асимилиране на по-малките общестуа. Еуропа е идея. Еуропа е идеал. Ние усички сме у Еуропа. Еуропа е уъу усеки от нас. И никой не е по-голям от Еуропа!

Заради еуропейския модел, ако тряуа ще пропиша и на латиница, ще прогоуоря на францужки, ще забрауа българските букуи като почна от „в” (пепел ми на езика), ще стана протестант, калуинист, католик, ще се закълна да не притесняуам с присъстуие братята аустрийци, нито да проуокирам законното презрение на братята германци. Няма да се жалуам, когато ми конфискууат документите, парите и органите за трансплантация у Испания. Искрено ще се радуам на гръцките букуи по еуропейските банкноти и документи.

Ще гласууам и с дуете си ръце за поуишауането на моите данъци и такси, за да е пълна касата на нашите съседи и партньори. Защото никой не е по-голям от Еуропа!

Осуен еурото.
Автор: Петър Краевски
13.10.2007 г. 22:38
Посетено: 592
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/23/news/4645-za-europeyskite-tsennosti-na-europa