Гледна точка

Столичният общински съвет не подкрепи закриването на 76 ОУ "Уилям Сароян"

Националният Омбудсман, чрез представител, подчерта, че целта не трябва да бъде закриване на основно училище и това би било грешка

След разглеждане на доклад, внесен от г-жа Савина Савова, Районен кмет на Община "Възраждане" и изслушване гледната точка на всички засегнати страни по доклада, както и общинските съветници, използвали правото си на изказване по време на редовно заседание на Комисията по образование, култура, наука и културно многообразие, на 12-ти септември 2023 г. единодушно, чрез гласуване, се взе решение за отлагане на внесения доклад за вливане на 76 ОУ "Уилям Сароян" с 65-годишна история към съседното по-голямо 32 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски". Председателят на Комисията предложи темата да се разисква на ниво експерти с Дирекция "Образование".
 
Това беше последното заседание на комисията за четиригодишния й мандат. Разгледаха се 6 точки в дневния ред, но само докладът на г-жа Савова предизвика бурно дебатиране, подробни изказвания и изслушване на два крайни полюса - за и против сливането на училищата, който процес, ако не беше париран, на практика би закрил едно българско основно училище с традиции, припознато още като Арменско училище. 76 ОУ "Уилям Сароян" беше определено и като бутиково от големия български актьор Веселин Калановски. Изключително силно беше изказването на Директора на 76 Основно училище "Уилям Сароян" г-жа Емилия Стефанова, която изтъкна високото качество на преподаване в повереното ѝ училище и защити училището с факти и аргументи. Дебата на доклада протече от всички страни в името на интереса на децата. Тежест за отлагането на предложението, освен по искане на част от Общинските съветници, внесе и участието на представител на Националния Омбудсман, който е сезиран от страна на ръководството на 76 ОУ, Родителския колектив и Обществения съвет на 76 ОУ, с представена ясна позиция по дебата за съхраняване на 76 ОУ "Уилям Сароян" и недопускане неговото закриване. Препоръките на Омбудсмана са: да се спазва равния достъп до образование, да се работи в посока на разширяване на районирането на 76 ОУ, да се запази спокойната среда на училището, на база изследвания с препоръка да не се урбанизират и създават училища с 2000 деца, според Омбудсмана, а да се търси спокойната среда в училищата, с препоръчителен по-малък брой учащи, не повече от 500 деца, според Омбудсмана. Беше подчертано, че целта не трябва да бъде закриване на основно училище, а да се чуят абсолютно всички страни, при достатъчно време, при интерес на децата и като цяло с позиция, че закриване на основно училище би било грешка. Предвид края на мандата Калоян Паргов от общинските съветници не подкрепи предложението. Г-н Антов заяви, че е редно и в двете училища да има специализирани кабинети и да е високо нивото във всяко отношение. Г-жа Грети Стефанова, също от общинските съветници, подчерта категоричната си позицията за съхранение на 76 ОУ "Уилям Сароян" и да се прекрати предложението за закриването му. И разграничи необходимостта от стаи за 32 СУИЧЕ като автономен проблем, който не трябва да се решава чрез закриване на 76 ОУ, каквото предложение внася Райония кмет чрез процеса "вливане".
 
15 септември ще бъде отново празничен за деца, родители, педагогически и административен персонал в 76 ОУ "Уилям Сароян"!
Всички ученици, родители и педагози ще започнат новата учебна година с поглед към бъдещето.
 
Както г-жа Стефанова изтъкна, 76 ОУ работи по национални и европейски програми и иновативни проекти. В училището преподават утвърдени педагози, които преподават успешно вкл. и на децата със СОП в редовите класове, в интегрираща и спокойна среда.
 
Беше дадено предложение за откриване на арменски паралелки, предвид, че училището е известно като Арменското училище и дори в тази линия неговата история е далеч по-голяма от официалните 65 години, откогато е сградата в центъра на София. Беше предложено сформирането на арменски паралелки с изучаване на арменски език да се прави без райониране за кандидатстващите деца.
 
76 ОУ "Уилям Сароян" ще продължи 65-годишната традиция!
 
С възможността за едносменен режим, високо ниво на преподаване, гарантирана занималня, локация до метро в центъра на столицата и не на последно място високи резултати на олимпиади, външни оценявания и национални състезания, то е едно от училищата, които на база Стратегията на Столична община 2016/ 2023 г. трябва да бъде подпомогнато като малко училище, а не застрашавано от заличаване. Училището е с ограничен административен екип и позиционирано в малка пресечка на големия булевард "Тодор Александров", определено се нуждае от повече реклама с изнасяне на плюсовете му напред, за да повиши броя на децата в паралелките си. Районният кмет със сигурност може да работи в подкрепа на развитието му и повишаване на числеността на учениците му, като най-малкото, което може да направи, ако няма средства и времеви ресурс за реклама, е да увеличи прилежащия район, предвид точковата система за записване на деца, съгласно наредбите на Столична община.
 
Остава отворен въпроса дали внесеният доклад с предложение е свързан с интереси извън интересите на децата.
 
Цялото заседание от 12 септември 2023 г. на Столичния общински съвет, вкл. и финалното гласуване, може да бъдат проследени чрез записа в официалната страница на СОС тук: https://fb.watch/n0FJGragVQ/ - директен линк към дебата за съдбата на 76 ОУ "Уилям Сароян". Заседанието е изключително интересно.
 
С уважение и огромна благодарност към СОС за взетото решение, както и към Омбудсмана и всички замесени за оказаната подкрепа и предприети действия за съхранението на 76 Основно училище "Уилям Сароян",
 
Тина Коилова
/родител на ученик в VI клас в 76 ОУ "Уилям Сароян", София/
Автор:
Тина Коилова
Публикация:
13.09.2023 г. 13:44
Етикети:
Посетено:
1057
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/23/news/37620-stolichniyat-obshtinski-savet-ne-podkrepi-zakrivaneto-na-76-ou-uilyam-saroyan