Конкурсни резултати

март 2010 г.

Конкурсът събра в Казанлък поети от цялата страна
Трети национален конкурс в памет на фотограф-художник Артин Азинян