Конкурсни резултати

юни 2006 г.

Първи детски конкурс
Студентите от СУ "Св. Кл. Охридски" обират наградите
Трети национален конкурс за млади художници и литератори
Журито не присъди първа награда, двама печелят втората