Конкурсни резултати

Резултати от конкурса "Фолклорна огърлица" - Котел, 2009 г.

Детски фолклорен конкурс

◊ СЪБИТИЕТО

Известни са резултатите от
детския конкурс „Фолклорна Огърлица” - Котел, 2009 г.

За четвърти пореден път 16 детски групи за изворен и обработен фолклор и 32 индивидуални изпълнители на възраст от 7 до 14 години взеха участие в детския конкурс „Фолклорна огърлица” - Котел, 2009 г. Този път имахме  участници от гр. Златарица, гр. Казанлък, с. Угледно - общ. Омуртаг, гр. Елена, с. Кортен - общ. Нова Загора, гр. Бургас, с. Царев брод - общ. Шумен, гр. Ямбол, гр. Сливен и читалищата в селата от община Котел.

Участниците бяха разпределени в две възрастови групи: от 7 до 10 г. и от 10 до 14 г., в пет категории:
. индивидуални изпълнители (певци и инструменталисти);
. танцови двойки;
. вокални групи;
. танцови групи;
. групи за детски изворен  фолклор.

Организаторите – Община Котел и Център за работа с деца, имаха за цел да приобщят децата към съкровищницата на българския фолклор. Да дадат възможност за индивидуална изява и откриване на млади дарования.

Изпълненията на младите таланти бяха оценявани от тричленно жури в състав: Галина Дурмушлийска – народна певица, Йовчо Георгиев – хореограф, и Огнян Христов – музикален педагог.
 
Всички участници получиха грамоти за участие. Най-приятният момент беше обявяването на решението на журито.


◊ НАГРАДИТЕ

. Първа възрастова група (7–10 г.) - певици. Първа награда получи Михаела Тодорова - 9 г от СОУ ”К. Константинов”, гр. Сливен с вокален педагог Митка Милинкова-Петкова, второто място бе за Кристияна Ангелова от ФФ ”Тракийче”, гр. Бургас с вокален педагог Веселка Стоянова, трета награда не бе присъдена.

. Втора възрастова група (10-14 г.) - певици. В тази категория и възрастова група се състезаваха най-голям брой участници. Първа награда получи Наталия Владимирова от ФФ ”Тракийче”, гр. Бургас с вокален педагог Веселка Стоянова, второто място е за Стилияна Тьолева също от ФФ ”Тракийче”, гр. Бургас с вокален педагог Веселка Стоянова. Достойно до тях на трето място се наредиха Хатидже Горелска от читалище „В. Левски”, с. Угледно - общ. Омуртаг, и Ася Махмуд Абдал, представителка на СОУ ”К. Константинов”, гр. Сливен, с вокален педагог Митка Милинкова-Петкова.

. При инструменталистите от първа възрастова група се отличи Пламен Деянов, във втора възрастова група първото място е за представителя на Националната гимназия за Хуманитарни науки и изкуства, гр. Варна - 12-годишния Петър Любчев Любчев. На второ място се нареди Димитър Русев.

. В категория Вокални състави първото място заслужиха децата от ФФ ”Тракийче”, гр. Бургас. След тях се класира хорът на СОУ ”К. Константинов”, гр. Сливен и третото място бе отредено на вокална група „Златарче” при ч-ще „Развитие 1885 г.”, гр. Златарица.

. Танцови състави – първа възрастова група: Първо място - ТС „Зеленика” гр. Омуртаг; Второ място - ТС „Кортенче” с. Кортен - Общ. Нова Загора; Трето място не бе присъдено

. Танцови състави – втора възрастова група: Първо място – ДФА ”Котленче" при Център за работа с деца, гр. Котел; Второ място - ТС „Фолклорна жарава”, с. Царев брод, общ. Шумен; Трето място - ТС при при ч-ще „Развитие 1885 г.”, гр. Златарица.

. В категория „Групи за автентичен фолклор” втора награда спечелиха ДФС ”Балканджийче”, гр. Елена, трета награда за ГАИФ ”Тетевенки” при ОДК, гр. Тетевен.

Специалната награда бе присъдена на най-малките участници в конкурса – децата от ЦДГ № 3 „Теменуга”, гр. Казанлък.

Бяха раздадени и поощрителни награди за участие на: ДТС ”Кортенче”, ГАФ ”Мълкана”, ч-ще „Пробуда”, с. Тича, общ. Котел, Мирием Мехмедали, Гергана Василева, Щилияна Стоянова, Анна-Мария Георгиева
.
Автор: Таня Георгиева
09.06.2009 г. 13:16
Посетено: 1734
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/21/news/8075-rezultati-ot-konkursa-folklorna-ogarlitsa-kotel-2009-g