Конкурсни резултати

Втори национален конкурс за магистри

Абсолвентка от Шуменския университет - сред наградените

На 22 и 23 април 2005 г. в София се проведе Вторият национален конкурс за магистри, организиран от Софийски университет “Св.Климент Охридски”, Факултета по славянски филологии (ФСФ) и Студентския съвет към ФСФ. В оспорваното състезание Шуменският университет “Епископ К. Преславски” беше представен от абсолвентката Мийрям Ехлиман Зекрие (магистър по Българска филология) с нейната дипломна работа “Тенденции при мохамеданските лични имена (имена на новородени в община Шумен 1990 – 2003 г.)” с научен ръководител доц.д-р Кина Вачкова и от Албена Антова-Костадинова (БФ) с курсовата работа “Езикова ситуация в Шумен през Възраждането” (с научен ръководител доц. д-р Кина Вачкова). Представител на ШУ в Националното жури на конкурса бе доц. д-р Добрина Даскалова. Във Втория национален конкурс участваха общо 15 магистри (12 със защита на магистърските си тези и 3 със защита на курсова работа) с разработки в областта на съвременния български език, сравнителното езикознание и компютърната лингвистика, които по единодушната преценка на журито са приносни с теоретичните си концепции и с решаваните чрез тях практически задачи и са много стойностни с прецизността на представените научни анализи и оценки. В условията на благородната и много оспорвана конкуренция абсолвентката на Шуменския университет Мийрям Ехлиман Зекире бе удостоена с трета награда.
Автор: Ростислава Тодорова
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 518
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/21/news/774-vtori-natsionalen-konkurs-za-magistri