Конкурсни резултати

Рзултати от литературния конкурс "София - реалност и мечти"

Ученически литературен конкурс за разказ, стихотворение или есе

◊ СЪБИТИЕТО

Известни са резултатите от литературния конкурс "София - реалност и мечти", обявен от
Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий” и сп. ”Родна реч”

На 14.10.2008 г. жури в състав:
Председател: Георги Михалков – писател.
Членове: Сандра Керелезова – редактор в списание „Родна реч”, и Виолета Велиновска – учител в 33-то СОУ,

след като прочете внимателно и обсъди получените литературни творби, присъди следните награди:

• За поезия:
1. Стефан Прохоров от град София за стихотворението „Този град, в който аз съм роден”
Втора и трета награда не се присъждат.

• За проза:
1. Мария Загорчева от град Бургас за разказа „Ех, голям град...”
Втора и трета награда не се присъждат.

Поощрителна награда на Биляна Христова от Благоевград за прозата „Отнети...”

• За есе:
1. Валентин Константинов от София за есето „Пътят към София”.
2. Велианна Кашева от град Козлодуй за есето „Защо искам да живея в София?”
3. Лия Треновска от София за есето „До Брюксел и назад...”

Поощрителна награда на Анита Николова от София за есето „София – мечта и реалност”

Автор: Десислава Орлова
21.10.2008 г. 16:28
Посетено: 1112
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/21/news/6669-rzultati-ot-literaturniya-konkurs-sofiya-realnost-i-mechti