Конкурсни резултати

Резултати от Четвъртия международен конкурс за хайку на тема „Вишнев цвят” – май 2019

Results of the Fourth Haiku Contest “Cherry Blossom” – Маy, 2019

Резултати от Четвъртия международен конкурс за хайку на тема „Вишнев цвят” – май 2019

 

◊ RESULTS

Awards, runners-up and commended haiku in the English Language Section

Dear haiku poets,
we have the pleasure to announce the awards from the The Fourth International Haiku Contest „Cherry Blossom”, coordinated by Venelina Petkova and organized by Bulgarian Haiku Union on the occasion of the Spring festival Оhanami held in South Park, Sofia.
Thank you for your participation in this contest, dedicated to the beauty of the Japanese sakura!

Judges: Alexandra Ivoylova, Vessislava Savova, Zornitza Harizanova and Antoaneta Nikolova, have adjudged the following awards, runners-up and commended haiku in the English Language Section:


◊ РЕЗУЛТАТИ

Награди, отличия и поощрителни награди в раздел „Англоезична секция”

Уважаеми хайку поети,
имаме удоволствието да обявим наградите от Четвъртия международен хайку конкурс на тема „Вишнев цвят” с координатор Венелина Петкова, организиран от Български хайку съюз по случай пролетния фестивал Оханами, проведен в Южния парк, София.
Благодарим за Вашето участие в конкурса, посветен на красотата на японската сакура!
Жури в състав: Александра Ивойлова, Весислава Савова, Зорница Харизанова и Антоанета Николова присъди следните награди, отличия и поощрителни награди в раздел „Англоезична секция” на Четвъртия международен хайку конкурс на тема "Вишнев цвят":

 

FIRST PRIZE

ПЪРВА НАГРАДА

Sanja Domenuš – Croatia

on the horse hoofs
some cherry petals gallop
down the street

Саня Доменуш – Хърватия

върху конските копита
вишневи цветчета галопират
надолу по улицата


Eduard Tara – Romania

too old and yet
a cherry branch
heavy with light

Едуард Тара – Румъния

твърде стар и все пак
вишнев клон
натежал от светлина


SECOND PRIZE

ВТОРА НАГРАДА

Vandana Chandimandir – India

early spring –
another bright patch
on vagrant's jacket

Вандана Чандимандир – Индия

ранна пролет
още една ярка кръпка
върху якето на скитника

 

Gordana Vlašić – Croatia

the edge of woods –
cherry in bloom invisible
to the hunter's eyes

Гордана Влашич – Хърватия

краят на гората –
разцъфнала вишна невидима
за очите на ловеца


THIRD PRIZE

ТРЕТА НАГРАДА

Cezar Ciobika – Romania

petals in the wind
the wedding dress
she never worn

Чезар Чиобика – Румъния

цветчета във вятъра
сватбената рокля
която тя никога не облече

 

Ed Bremson – USA

mother
trying to remember…
cherry blossoms

Ед Бремсън – САЩ

майка
опитваща се да си спомни...
вишнев цвят


AWARDS FOR OVERALL PERFORMANCE

НАГРАДИ ЗА ЦЯЛОСТНО ПРЕДСТАВЯНЕ

Aljoša Vuković – Croatia
Альоша Вукович – Хърватия

beneath the cherry tree
my dog's grave
becoming beautiful

под вишната
гробът на кучето ми
става красив

*

one more year –
cherry petals falling
on her bench

още една година –
вишневи цветчета падат
на пейката й

*

a little refugee
creating letters
from the cherry petals

малка бежанка
създава букви
от вишневи цветчета


Robert Dudnik – Croatia
Робърт Дудник – Хърватия

under the cherry
old Japanese and his sake
adorned with petal

под вишната
стар японец и сакето му
украсени с цветче

*

a hat in the puddle
on its brim
a cherry petal

шапка в локвата
на периферията й
вишнево цветче

*

meditating…
judo training under the cherry
and her itching nose

медитация...
джудо тренировка под вишната
а я сърби носът

 

Автор:
Iliana Ilieva
Публикация:
31.05.2019 г. 15:20
Етикети:
резултатиBulgarian Haiku Union
Results
Международен хайку конкурс на тема „Вишнев цвят”
International Haiku Contest „Cherry Blossom”
Посетено:
1098
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/21/news/29750-rezultati-ot-chetvartiya-mezhdunaroden-konkurs-za-hayku-na-tema-vishnev-tsvyat-may-2019