Конкурсни резултати

Приключи конкурсът на Сдружение "Постоянно образование", клон на японския образователен център "Номура"

Първа награда за Ваня Александрова

◊ НАГРАДИ

На третата си годишна среща, посветена на темата „Интегрирано образование през целия живот – приобщаване към европейските ценности чрез образователни принципи", Сдружението „Постоянно образование” представи втория си документален филм „Възраждане на изгубената човечност“.

В изисканата атмосфера на сградата на Европейския парламент в София бяха обявени резултатите от конкурса за защитена през 2014 г. дипломна работа върху теми, свързани с гражданското и хуманното образование.

• Първа награда се присъжда на Ваня Александрова за разработката: „Семейството - фактор зa екологичното възпитание на 5-6 годишните деца от предучилищна възраст”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование, гр. Варна

• Поощрение получава Роза Рангелова за: „Модел за ефективно учене и преподаване на ядро на учебно съдържание „Електричество”, Физика и астрономия за 7 клас, задължителна подготовка”, Тракийски университет, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите, гр. Стара Загора

• Грамоти за участие в конкурс за защитени дипломни работи и писмени разработки върху теми, свързани с гражданското и хуманното образование получиха:

. инж. Марина Селиванова-Георгиева за дипломната й работа: „Сравнение на методики за обучение и оценяване на ученици по професионална подготовка”, ЦСДК в Технически университет, гр. Габрово

. Нина Димитрова за дипломната й работа: „Културни, национални ценности и празнична среда при 6-7-годишните деца”, ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново

. Иво Страхилов за дипломната му работа: „Да се маскираш като българин/да се маскираш като ром. Наследство и идентичност в днешните сурвакарски маскаради в Пернишко (по примера на град Радомир)”, СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет

. Веселка Насковска за писмената й разработка: „Модел за взаимодействие между ромския и българския празничен календар - средство за интегриране на децата от ромския етнос”, ОДЗ „Пролет” гр. Койнаре

. Новак Новаков за дипломната му работа: „Местният референдум  като средство за решаване на общинските проблеми ”, УНСС, Катедра „Публична администрация”, гр. София

. Белла Хараламбова за дипломната й работа: „Развитие на музикалния слух в уроците по солфеж”, СУ „Св. Климент Охридски”, Департамент за информация и усъвършенстване на учители

. Ивайло Пеев за дипломната му работа: „Концепция за онлайн телевизия на УНСС”, УНСС, Катедра „Медии и обществени комуникации”, гр. София

. Борислав Димитров за дипломната му работа: „Добри практики за опазване и утвърждаване на културно-историческото наследство – случаят „Старият Несебър”, СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет

. Николина Янчева за дипломната й работа: „Философия на вълшебната приказка”, СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет

. Ирина Божилова за писмената й разработка: „Възпитаване на музикален слух чрез българския музикален фолклор при 5-6 годишните деца”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование, гр. Варна

. Елена Ташева за писмената й разработка „Народните празници и обичаи за възпитанието на 6-7 годишните деца чрез приложение на програма „Научи ме мамо, да обичам”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование, гр. Варна

. Вили Филипова за дипломната й работа: „Стилове на учене и самооценка при ученици от 4-7 клас”

. Петя Березова за дипломната й работа: „Съвременни измерения на терапията с книги”, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Катедра „Библиотечен мениджмънт”, гр. София

. Габриела Георгиева за дипломната й работа: „Интернет зависимост и пристрастяване към електронни игри в горна училищна възраст”, ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград

Автор:
Мая Славова
Публикация:
29.12.2014 г. 11:22
Посетено:
1156
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/21/news/20597-priklyuchi-konkursat-na-sdruzhenie-postoyanno-obrazovanie-klon-na-yaponskiya-obrazovatelen-tsentar-nomura