Изложби

Дворци и имения в източните покрайнини на Полша

Фотографска изложба на Рафал Дженчоловски и Анджей Вонсовски

Дворци и имения в източните покрайнини на Полша
 • ВРЕМЕ И МЯСТО
 • На 30 май, понеделник, 2005 г. от 18.00 ч. Галерията на Полски институт, ул. “Веслец” № 12
 • СЪБИТИЕТО
 • Откриване на изложба фотография "Дворци и имения в източните покрайнини на Полша" на Рафал Дженчоловски и Анджей Вонсовски С участието на Рафал Дженчоловски
 • ЗА ИЗЛОЖБАТА
 • Изложбата “Дворци и имения в източните покрайнини на Полша” представя актуалното състояние на няколко десетки резиденции на полското дворянство. Дворците и именията, намиращи се в източните покрйнини на бившата Полска република (Жечпосполита) – разпрострели се от северна Литва до централна и южна Украйна, през ХІХ и началото на ХХ в. са средища на културен живот. Те изиграват важна роля в полските въстания – на Кошчушко (1794), Ноемврийското (1830) и Януарското (1863). В периода преди избухването на І световна война именно тук са се събирали конспираторите, мечтаещи за възраждането на Полша. От 1996 г. авторите изследват източните покрайнини на Полша отпреди подялбите в търсене на следи от именията на полското дворянство. От описаните преди войната почти 2000 обекта до днес се е запазила само незначителна част. Най-добре са запазени обектите в Литва. Много по-зле е в Беларус и Украйна, където значителна част от обектите е обречена на унищожение. Вследствие на редица катаклизми – въстания, болшевишката революция, промяната на границите на Полша, Втората световна война - някогашните домове са се превърнали в празни черупки. Само отвън могат да се открият следи от някогашното великолепие. И поради тази причина изложбата може да послужи като храна за въображението на зрителите, които сами трябва да открият красотата на един вече несъществуващ свят.
 • ЗА ФОТОГРАФИТЕ
 • Рафал Дженчоловски е следвал история и политология във Варшавския университет. Журналист, автор на фоторепортажи от Литва, Украйна и Беларус, както и на военни репортажи от Чечня. Занимава се с фотографиране на архитектурни обекти, като документира паметници на полската архитектура в източните покрайнини на бившата Жечпосполита. Проявява интерес към социалния и политически репортаж. Понастоящем работи върху проект, посветен на Украйна в периода на промените и Оранжевата революция. Анджей Вонсовски е завършил института за изкуствознание и право и администрация във Варшавския университет. Занимава се с историята на полската архитектура и ролята й в историческия пейзаж. Започва да документира паметниците на полската архитектура по време на обиколките си, които имат за цел установяване на състоянието на старите дворянски резиденции, разпръснати по границите на Полша отпреди подялбите. Понастоящем работи върху издание за архитектурното наследство на Мазовше. Вход свободен
  Автор: Полски институт - София
  25.11.2005 г. 11:35
  Посетено: 739
  Линк към публикацията:
  https://kulturni-novini.info/sections/2/news/920-dvortsi-i-imeniya-v-iztochnite-pokraynini-na-polsha