Изложби

Изложба за Кан Тервел в Стара Загора

Експозицията от 19 цветни пана цели да се възкреси спомена за българския Кан Тервел

◊ СЪБИТИЕТО

Регионална библиотека „Захарий Княжески” и Фондация "Българска памет"
 
Откриват на 12 октомври 2009 г. (понеделник) 17:00 часа
Фоайе ІІ-ри етаж на Библиотеката
 
Фотодокументална изложба
Кан Тервел - Свети Крал Тривелий, Спасителят на Европа

 
Изложбата ще открие доц. д-р Пламен Павлов от ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий”


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ИЗЛОЖБАТА

Изложбата открива образа на Кан Тервел (701-718) като цели да допълни известните факти от средновековната ни история в светлината на съвременните историографски трактовки за историческата значимост и дело на средновековния българския владетел, наследил във властта основателя на Дунавска България – Кан Аспарух (681-701).

Изложбата е синтезиран и атрактивен прочит на успоредните исторически нишки между Изтока и Запада, православието и католицизма, които взаимно се преплитат в Европейското Средновековие. Примерът за българския кан, почитан като Свети крал Тривелий в средновековната Римокатолическа традиция, би могъл да бъде един от многото исторически образи, които свързват двата края на стария континент.

За блестящите си победи над арабското нашествие Кан Тервел е адмириран в Европа в произведенията на редица средновековни автори. От съчиненията на Цезар Бароний и Мавро Орбини Кан Тервел преминава в „История Славянобългарская” на Паисий, а Захари Зограф и художниците от Самоковската школа рисуват образа му в църквите на Троянския и Преображенския манастир, в Самоковски и Пернишки църкви. Старият континент го нарича Спасителят на Европа и го почита като светец – ревностен християнин, приел монашеството след престола под името Теоктист. Един гръцки печат с надпис „Богородице, помагай на кесаря Тервел” допълва известните факти от историята, но дълго време остава познат и коментиран само в текстовете на специалистите по средновековна история. В католическия свят популярността на Кан Тервел като кръстител е по-голяма, отколкото на Борис-Михаил, поради което той е и най-често споменавания български владетел в средновековните извори. В по-късни времена популярността на светеца-крал навлиза в православното иконографско пространство и в българското мислене, чрез Паисиевата история.

Експозицията от 19 цветни пана цели да се възкреси споменът за българския Кан Тервел, най-често споменаван в средновековните извори и книжнина и да направи възможно едно съвременно преоткриване на европейската ни значимост и цивилизационен принос през чуждите писания и през образа на великия български държавник от началото на IX век.

Автор: РБ "Захарий Княжески"
11.10.2009 г. 13:39
Посетено: 636
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/8595-izlozhba-za-kan-tervel-v-stara-zagora