Изложби

Изложба "Епична абстракция" в галерия "София Прес"

Възможността живописната абстракция да бележи история

Изложба "Епична абстракция" в галерия "София Прес"
Николай Петков. Сянка


◊ СЪБИТИЕТО

Галерия-книжарница "София Прес" представя

изложба "Епична абстракция"
живопис на Николай Петков22 декември 2008 – 16 януари 2009

Откриване на 22 декември (понеделник) от 18.00 до 20.00 ч.
в Галерия-книжарница "София Прес", ул. “Славянска” 29


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ХУДОЖНИКА

Николай Петков / Nikolay Petkov

Роден през 1967 г. във Враца. Завършва НХА, специалност стенопис в класа на  проф. Димо Заимов през 1994. Учи история на изкуството на 20. век и теория на изкуството при проф. Алън Дейвид (Allen David) и проф. Джон Мор (John Moore) в The New School for Social Research, Ню Йорк през 1996. От 2004 е докторант в специалност изкуствознание (живопис) в НХА.
 
. Самостоятелни изложби: Първа, 1994, София, галерия Боянска църква; Сссантименти (Sssentiments), 1997, София, Арена; Зона за възстановяване (Recreation Zone), 1998, София, Арена; Геометрия / Чувствителност (Geometry/ Sensibility), 1999, Варна, Арета; Проекции (Projections), 1999, София, Ирида; Масло(Oil), 2000, София, Ирида; Точки, 2001, София, Цар Освободител 6; Повърхности (Surfaces), 2001, София, XXL; Eleven works, 2002, Ню Йорк, Flux Factory; Паузи (Pauses), 2002, София, XXL; По будоара (On Boudoir), 2002, София, XXL; Редове (Orders), 2003, София, Икар; Chamber Exhibition, 2004, Ню Йорк, Flux Factory; Камерна изложба, 2005, София, НХГ; Бележки по полето (Notes on the margin), 2006, София, Ирида.
   
. Участва в изложбите: 10х5х3, 2003, София, Шипка 6; Първо международно биенале за съвременно изкуство, Шумен, 2004; Отвъд хартията, 2004, Добрич, ХГ; Системи за поддръжка, 2005, Сливен, ХГ; Съвременно изкуство от България, 2006, Ниш;  10х5х3-2, 2006, София, Шипка 6. Номинация за М-тел Награди за съвременно българско изкуство 2006.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ИДЕЯТА

„…the problems dealt with in ‘abstract’ art are related to the interplay of forces, and, therefore… any solution reached has bearing on all interplay between forces: it is related to Arsenal v. Tottenham Hotspur quite as much as to the stars in their courses.”, 1941, Ben Nicholson. / „... проблемите, разработвани в ‘абстрактното’ изкуство, се отнасят до взаимодействието на сили, следователно всяко постигнато решение засяга което и да е взаимодействие на сили: то има отношение колкото към мач между Арсенал и Тотнъм, толкова и към движенията на звездите.”, 1941 г., Бен Никълсън.

„Да се прави абстракция не само е скучно, но и неморално. В свят, в който ключовата дума все повече звучи като ‘съпротива’ – да се занимава публиката с формални задачи, мъгляви асоциации или лични проблеми става все по-безпредметно.”, 1995 г. Свилен Стефанов. / „To make abstraction is not only dull, but also immoral. In a world where the key word increasingly sounds like ‘resistance’ - to entertain the public with formal exercises, vague associations, or personal issues becomes more and more pointless.”, 1995, Svilen Stefanov.
 
„Abstraction as a counterpoint to and way out of the proliferation of images staying in an environment of pictorial reflection and creating a space of silence that refers to the real but not the visible.”, 2005, Maria de Coral. / „Абстракцията като контрапункт на и изход от изобилието от образи, оставаща в една среда на картинна рефлексия и създаваща пространство на тишина, насочващо към това, което е действително, но не видимо.”, 2005 г., Мария де Корал.

„Тези цитати заявяват определени възгледи за абстрактното изкуство. Един подход към него – относим, но не сводим до тях, е представен в двайсетте платна. Показаните картини изпитват възможността живописната абстракция да бележи история. Същевременно изображенията имат отношение към конкретни развития в историята на самата абстрактна живопис.”
Николай Петков


Автор: Олимпия Николова
17.12.2008 г. 21:17
Посетено: 899
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/7069-izlozhba-epichna-abstraktsiya-v-galeriya-sofiya-pres