Изложби

Нови постъпления в колекцията на СГХГ

Живопис, графика, скулптура, съвременно изкуство и фотография

Нови постъпления в колекцията на СГХГ
Картина от Генко Генков, постъпила в СГХГ


◊ СЪБИТИЕТО

Софийска градска художествена галерия
представя
изложба
Колекцията. Нови постъпления

От 25 януари до 2 март 2007
Официално откриване: 25 януари, петък, 18.00 часа

Софийската градска художествена галерия представя най-новите постъпления във фондовете Живопис, Графика, Скулптура и Съвременно изкуство и фотография, постъпили през последната година като откупки или дарения. Ще бъдат показани произведения, представителни за различни периоди в българското изкуство от различни поколения художници.


◊ ОЩЕ ЗА ИЗЛОЖБАТА

Благодарение на финансовата подкрепа на Софийската община през 2007 г. галерията реализира първите от 1991 г. насам откупки на художествени произведения, но основният източник за попълване на музейните фондове все още са даренията от самите автори, техните наследници и колекционери.  

Изложбата отразява логиката на формиране на музейна сбирка и принципите при подбора на произведенията. Колекцията следва хронологията на историята на изкуството, показва различните насоки в нейното развитие, поставя ударение върху определени автори, периоди или конкретни изложби и събития с особено значение.  

Сред новопостъпилите произведения има творби на автори с цялостен принос в развитието на българското изкуство като Златю Бояджиев, Петър Дочев, Веселин Стайков, Борис Денев, Йоан Левиев, Димитър Киров, Олга Вълнарова, Генко Генков, Любен Диманов, Румен Гашаров. Включването на работи от Станислав Памукчиев, Божидар Бояджиев, Красимир Добрев и Венцислав Занков е стъпка към попълване на един малко изследван етап от развитието на съвременната живопис и пластика, започнал в края на 80-те години на миналия век.

Застъпен е и периодът, поставящ началото на съвременно изкуство в България, с работи като движещата се машина „Време” на Любен Костов, участвала в Третото Истанбулско биенале през 1992 г. Тъй като галерията има функциите на своеобразен музей на София, акцент в подбора са произведения, посветени на града, в който живеем, като „Софийски лъвове” на Надежда Олег Ляхова и „Отговорна живопис” на Кирил Прашков. Този избор е обоснован и от повишения интерес на съвременните художници към градската тема.

Емблематичният цикъл „Alla’s Secret” на Алла Георгиева е представителен за развитието на художествения феминизъм у нас през 90-те. В колекцията на музея влизат и работи от младите автори Светозара Александрова и Самуил Стоянов, които са сред най-активно работещите в областта на съвременното изкуство от последните няколко години.

Автор: СГХГ
23.01.2008 г. 12:50
Посетено: 664
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/5209-novi-postapleniya-v-kolektsiyata-na-sghg