Изложби

Графика малък формат - мини принт

Четвърта международна годишна изложба-конкурс

 • НАМЕРЕНИЯ И ЦЕЛИ
 • Тази международна изложба–конкурс има намерение да покаже, че никое друго изкуство няма толкова голямо приложение в съвременното общество, колкото има графичното изкуство: да се съберат заедно участници и произведения от целия свят, да се даде нов принос към контактите между художници и ценители на графиката, както и да се стимулират търсенията в сложното и необятно поле на графичното изкуство.
 • ОРГАНИЗАТОР
 • "Леседра" – галерия за съвременни артпроекти, основана през 1991 г. Работи по български и международни индивидуални и групови проекти и уъркшопи (пленери). Организира изложби в страната и в чужбина. Издава каталози за изкуството. Настоящи значими проекти 2003/2004/2005 г.: - Съвременна графика от България и Япония - Трета международна годишна изложба графика, 2004 - Програма за обмен на изложби с арт института на Чикаго, САЩ
 • УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
 • 1. Всеки художник може да изпрати не повече от 3 (три) свои произведения: оригинална графика, създадена през 2004/2005 г. Представените произведения могат да бъдат изпълнени във всяка от графичните техники, подписани и номерирани от автора. Максимален размер на произведенията е 29 х 23 см (размер на хартията). 2. Апликацията (формулярът за участие) трябва да придружава произведенията, посочвайки името и националността на художника, както и заглавие, година на създаване, техника и цена. 3. Произведенията се изпращат до "Леседра" като печатен материал чрез препоръчана поща малък пакет, нерамкирани, без паспарту и носещи надписа “без търговска стойност”. 4. Таксата за участие е 50 евро за Европа и 50 щ.дол. за всички останали страни и включва организация и реклама на изложбата, издаването и изпращане на каталога заедно с връщането на произведенията. Таксата следва да се плати по банков път с означението “годишна изложба”. Всички преводи на името на Леседра, банков код № 20084232, банкова с/ка № 1110248617, Обединена българска банка, клон Княгиня Мария Луиза, София. Всеки участник трябва да приложи копие от превода. За българските художници могат да се приемат произведения вместо заплащане на таксата за участие. В този случай художникът изпраща 3 свои графики в тираж 2 екз. – един за участие в изложбата и втория за организаторите. При участие с по-малко от 3 работи художникът предоставя на организаторите 3 отпечатъка от участващите произведения. В изложбата се показват графиките, собственост на художника!
 • КАТАЛОГ
 • 1. Леседра издава каталог за изложбата, включващ всички участващи автори и произведения. Всеки участник трябва да изпрати своя кратка биография (до 15 реда или 100 думи) и лична снимка. 2. Леседра си запазва правото да фотографира и репродуцира графичните произведения за каталога и СД каталога, както и за галерията в Интернет, и за реклама и публичност в медиите.
 • ЖУРИ, НАГРАДИ И ИЗЛОЖБА
 • 1. Независимо международно жури селектира и обявява наградите: Първа награда – откупка от 500 щ.дол. (откупка на 3 графики в тираж от 2 екз.) Втора награда – откупка от 200 щ.дол. (откупка на 3 графики) Трета награда – откупка от 100 щ.дол. (откупка на 2 графика). Награда за млад автор (български) - студент или завършващ Академията в същата година – равностойността на 100 щ.дол. чрез предоставяне на материали и възможност за подготовка на самостоятелна изложба за следващата годишна изложба. Журито си запазва правото да даде повече от една втора и една трета награди, както и повече от една награда за млад автор! 2. Изложбата ще бъде организирана през м. юни 2005 г. в Националния дворец на културата (Салона на изкуствата). 3. Изложбата има комерсиален характер – при продажби Леседра си запазва правото на 10 % комисионна. Графичните произведения ще се приемат до 31 март 2005 г.
 • ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
 • "Леседра" – галерия за съвременни артпроекти ул. "Милин камък" № 25, 1164 София тел. 865 04 28 и 866 38 57 http://lessedra.com E-mail: georgi@lessedra.com
  Автор: Галерия "Леседра"
  25.11.2005 г. 11:35
  Посетено: 526
  Линк към публикацията:
  https://kulturni-novini.info/sections/2/news/489-grafika-malak-format-mini-print