Изложби

Текст и керамика в Галерия Сариев, Пловдив

Два самостоятелни субекта или части от едно цяло

Текст и керамика в Галерия Сариев, Пловдив
Борис Роканов. Великолепни стихове


◊ СЪБИТИЕТО

Галерия Сариев
има удоволствието да представи
 
изложбата
текст и керамика
6 ноември – 18 декември 2007

Участници:
Божидар Бончев, Красимир Джидров, Георги Георгиев, Моника Попова, Росен Рашев–Рошпака, Цончо Велков, Яна Юнакова, Рада Дичева, Борис Роканов

Бъдете наш гост на откриването
на 6 ноември (вторник), от 18.30 часа


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ИЗЛОЖБАТА

Текст и керамика търси в работите на най-изявените български творци, работещи с керамика, съвременната интерпретация на подразбиращата се историчeска връзка на текста като надпис и керамиката като негов материален носител.

Хилядолетната история на функцията: текстът върху керамиката - било то клинописа от епоса Гилгамеш или остраконите - глинените плочки с имената на прогонените от гръцкия град-държава, днес е антифункция - предимно със сувенирен характер, и то обслужваща анекдотични смисли.

В съвременната керамика като обект на изкуството текстът има своите релации – смислови и декоративни.
В работите на участници в изложбата - Божидар Бончев, Красимир Джидров, Георги Георгиев, Моника Попова, Росен Рашев–Рошпака, Цончо Велков, Яна Юнакова, Рада Дичева, Борис Роканов може да се види/прочете мисленето на текст-керамика като мислене за два самостоятелни субекта или за взаимосвързани части от едно значещо цяло. Интерпретациите се удвояват и с принципа на подбор на авторите.
 
От една страна, това са имена, работещи с керамика, в чието творчество текстът присъства като смисъл и буквата като визуален знак - Красимир Джидров, Георги Георгиев, Моника Попова, Росен Рашев–Рошпака, Цончо Велков и Рада Дичева. А друга част от творците Божидар Бончев, Яна Юнакова, поканени за изложбата, са тези, за които досега текст-керамика е била чужда или непозната релация.

По този начин изложбата дава актуален обзорен поглед на изкушените от връзката на двете медии автори, а от друга страна се търси критичният и изследователски поглед на другите.

Един-единствен е авторът в изложбата, който “идва от текста”. Поетът Борис Роканов иронично увековечава своите “Великолепни стихотворения” на керамични листове.
Автор:
Веселина Сариева
Публикация:
05.11.2007 г. 23:26
Посетено:
1033
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/4805-tekst-i-keramika-v-galeriya-sariev-plovdiv