Изложби

Георги Георгиев. Градски план

Градът като азбука

Георги Георгиев.  Градски план


◊ СЪБИТИЕТО

Галерия Сариев открива новия си сезон с изложбата

Градски план -
Георги Георгиев
Обекти от процелан и кратък видео филм.

4 септември - 28 септември 2007


◊ ИЗЛОЖБАТА

Самостоятелната изложба на Георги Георгиев, с която Галерия Сариев открива новия сезон, програмно и синкретично представя политиката на галерията да акцентира на керамиката като съвременна медия - от дизайна до арт-обектите и скулптурата. Тя осмисля някои актуални за съвременния дизайн въпроси: динамизирането на отношенията утилитарен предмет – художествен обект, тираж – уникат.

В изложбата “Градски план” авторът показва свободни порцеланови модули в минималистичен стил като чрез тях създава синтаксис на формите, даващ възможност за лични инвенции в конструирането на обектите. Този нов синтаксис той избира да материализира - през урбанистична визуалност като език - и градът като азбука. Изложбата е представена в три групи обекти, илюстриращи свободния принцип на конструиране - вази, свободни пластики и стенни чинии.

Диалогът между функцията (утилитарното) и художествения обект е акцентиран в първата група – съдове, вази. Свободно комбинирани, те подсказват релефността на градския пейзаж и неговата динамичност. Прорезите в тях са като обтекаемост на времето, а черно-белият регистър на цветовете говори за анонимност, но и за драматично предизвикателство. Дуалистичността е изразена и в самата функция – от една страна, те са вази, а от друга, авторът леко иронично дистанцира и дискутира церемониалността на ползването и тържествеността на материала порцелан. Съдовете имат многозначно излъчване, автономност и еманципираност от утилитарното.

Втората група са свободни пластики извън функционалността. Чрез динамични взаимоотношения на обемите, редуването на плътност и празно пространство, светло и тъмно се създава усещането за макет на градска среда. Според авторовия концепт чрез резките скокове в мащаба се акцентира и върху въздействието на порцелана от камерно интериорно звучене до монументално екстериорно.

Третата група обекти са стенни чинии – скици проекти на модулните обекти с определено интериорно и декоративно звучене. Те съчетават характерните за промишленото производство ситопечатни техники с декоративните техники на униката.

Цялостната визия на изложбата създава настроението на градското светоусещане, на еманципираната воля за изграждане на индивидуален свят между щампата и правото на избор. Леко иронично намигане към прекалената сериозност и йерархичност на надграждането.


◊ АВТОРЪТ

Георги Христов Георгиев

. 1951 – Роден в Плевен
. 1970 – Висше училище за приложни изкуства в Прага, специалност “Керамика и порцелан” при проф. Ото Екерт
. 1973 – Национална художествена академия, специалност “Керамика” при проф. Георги Коларов
. 1995 – Преподавател в специалност “Порцелан и стъкло” в Национална художествена академия
. 2001 – Доцент в специалност “Порцелан и стъкло” в Национална художествена академия

Самостоятелни изложби:

. 1995 – Ню Йорк – Българско консулство
. 1996 – Ню Йорк – Галерия “Джадид”
. 1997 – Ню Йорк – Сграда на ООН
. 1997 – Рим – Издателство “Воланд”
. 1998 – Рим – Издателство “Воланд”
Автор: Веселина Сариева
29.08.2007 г. 23:00
Посетено: 772
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/4403-georgi-georgiev-gradski-plan