Изложби

Aрх. Белин Моллов. Aкварели

Изложба в Дома на архитекта - Варна

Aрх. Белин Моллов. Aкварели


◊ СЪБИТИЕТО

Изложба акварел на арх. Белин Моллов

18 юни – 3 юли 2007

Пресконференция – 18 юни, 13.00 ч. Дом на архитекта
Откриване – 18 юни, 17.30 ч., Дом на архитекта


◊ ПОВЕЧЕ ЗА АВТОРА

Арх. Белин Моллов е роден 23.10.1946 г. Завършва архитектура в София през 1969 г., работи в проектантска организация - Русе, в Софпроект – дирекция “Генплан” като главен специалист по градоустройствени разбработки в България, Виетнам, Алжир. От 1978 г. до 1985 г. е главен архитект на София, ръководи и екип за проектиране на жилищен комплекс от 1200 апартамента в Мозамбик.

От 1986 г. до 1990 г. е директор на дирекция Генплан в Софпроект и ръководи актуализирането на генералния план за София. Член на Временния изпълком на СНС, общински съветник.

От 1991 г. до 1995 г. е началник управление “Административно-териториално деление и местна администрация” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, също представител на МРРБ в Комитета за регионални и местни власти към Съвета на Европа в Страсбург. Директор на дирекция “Международни програми и проекти” в МРРБ, представител за България в Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа, консултант в сферите на градското планиране, местното самоуправление и регионалното развитие, опазване на околната среда и укрепване на гражданското участие.

От 2001 г. до 2002 г. е заместник-министър по Устройство на територията, кадастър, държавна собственост и жилищна политика. Експертен сътрудник към МРРБ (2003-2004) и заместник-министър по Европейска интеграция в МРРБ (2004-2005), съветник на министъра (2005-2006).

Арх. Моллов има специализации в университети в Южна Каролина - САЩ и Кеймбридж – Великобритания. Член е на Клуба на архитекта-художник към Съюза на архитектите в България.


◊ ИЗЛОЖБАТА

Арх. Белин Моллов е един от утвърдените художници-архитекти, с принос в съхраняването на архитектурната памет на България и със средствата на изобразителното изкуство. Многобройни изложби съпътстват целия му професионален път.

Предпочитана техника за художника Белин Моллов е акварелът, предпочитан обект за изобразяване са знакови български къщи и места, както и известни архитектурни забележителности в Испания, Германия, Румъния, Гърция и др.

И изложбата на арх. Белин Моллов в Дома на архитекта - Варна ще срещне варненци с някои от сградите, без които архитектурният облик на нашия град е немислим.


◊ КАРТИНИТЕ

1.    Русе – Театърът
2.    Варна – Операта
3.    Варна – Катедралата
4.    Рибарица – Поглед към Балкана
5.    Пловдив – Джумаята
6.    Варна – Радио Варна
7.    Ловеч – Вароша
8.    Варна – Главната улица
9.    Велико Търново I
10.   Велико Търново I I
11.   Троянският Балкан
12.   Пловдив – Алафрангите
13.   Русе – Главната улица
14.   Елена – Старата част на града
15.   Карлово з Възрожденска къща
16.   Ловеч – Подножието на хълма Стратеш
17.   Габрово – Катедралата
18.   Море
19.   Етъра – Часовниковата кула
20.   Троян – СТарите къщи над реката
21.   Етъра – Саковата къща
22.   Белоградчишките скали
23.   Мелнишките скали
24.   Хелзинки – Зала Финландия
25.   Мадрид – Паметникът на Сервантес
26.   Берлин – Гедехтнискирхе/Gedaechtniskirche
27.   Атина – Акропола, Ерехтетейона
28.   Букурещ – Концертната зала Атенеул
29.   Талин – Старият град
30.   Аризона – Тюсън
31.   Аризона – Големият каньон
32.   Братислава – Старият град
33.   Аризона – Планината Седона

Автор: Виолета Тончева
15.06.2007 г. 22:30
Посетено: 3230
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/4149-arh-belin-mollov-akvareli