Изложби

RASSIM®. Недовършени творби.

15 май - 10 юни 2024, ONE gallery

RASSIM®. Недовършени творби.

◊ ИЗЛОЖБАТА

ONE Gallery представя RASSIM®. Недовършени творби.

15 май - 10 юни 2024

Откриване: 15 май 2024, 19 часа


Кариерата на художника в съвременния свят на изкуството зависи както от художествените качества, визуалните решения и концептуалните търсения в работата му, така и до голяма степен от нейното представяне и формирането на определена „аура" около изключителния характер на произведението и на неговия автор. Тази стратегия e добре приета в контекста на българския неоконцептуализъм и в началото на XXI в. RASSIM® вече е сред известните български художници, участвал е в престижни международни форуми, включен е в западни издания за съвременно изкуство и е успял да превърне автора (т.е. себе си) във внимателно трансформирано или по-точно „коригирано" произведение на изкуството. Зад тази добре полирана визитка на професионалния художник стоят много експерименти и разнородни технически условности, които поради преходния си характер обикновено остават в сянката на изведените проекти и завършените произведения. Затова може да се каже, че настоящата изложба представлява неконвенционално решение – тя включва недовършени и непоказани работи, започнати след 2006 г. в период, когато художникът търси формата на своето връщане към живописта след повече от десетилетие работа с т.нар. алтернативни медии, каквито са фотографията, видеото и инсталацията. В този ред на мисли двете широкоформатни платна, показани в изложбата - „Предпочитаното тяло" (2007) и „Отделяне от тялото" (2007), могат да се осмислят като централни за експозицията, защото са част от споменатата трансформация в работата на художника и са напълно непознати за публиката. Използваните акрилни бои и работата по подготвителни рисунки са нетипични решения за по-късните живописни серии на RASSIM® и затова дори да допуснем, че тези две картини са идейно продължение на проекта „Корекции" (1998/1996), те са и свидетелство за новите в онзи момент формални търсения на художника. Тази преднамерена подмяна на медията откриваме и в най-разпознаваемата сред включените работи - „Автопортрет" (2024/2015/1995), публикувана за пръв път като акция в списание „Изкуство/Art In Bulgaria" през 1995 г. Освен че не споделя фотографския реализъм на оригиналното изображение, показаният автопортрет се отличава от другите му живописни интерпретации заради колажираната кинезио лепенка, знак за физическото натоварване върху тялото на художника.

Важен акцент от настоящата експозиция е и картината „Et in Arcadia ego" (1630/2016) по Никола Пусен, която представя следващия период в работата на RASSIM® - от 2006 г. насам, художникът рисува с органични материали и натурални пигменти като урина, сол, изгоряло моторно масло, петрол и син камък. Независимо от точното композиционно репликиране на оригинала, тази творба от серията „Стари картини" може да се отнесе към определението „недовършена" поради ескизния характер на живописната ѝ разработка и по-свободното третиране на пластиката, фона и пренебрегнатата конкретика в детайла. Подобно приземяване на автора пред публиката е рядкост в съвременното изкуство, защото до голяма степен вече споменатата „аура" произлиза от мистерията на гениалността, от скритата за всички зрители работа в ателието и от илюзията за почти неръкотворната перфектност – илюзия, поддържана от институционалните стандарти в света на изкуството. Ето защо този път не с жълтите ръкавици от корицата на списание, а с белите ръкавици и директно от ателието си RASSIM® провокира с един откровен поглед към недовършените и несъвършени, но внимателно съхранявани в продължение на години живописни произведения и подготвителни рисунки. Следва да поставим въпроса имат ли недовършените произведения легитимно място в изложбените зали или подобни опити са екзотика, ценна само за изследователите и тесните специалисти? На този институционален казус може да се даде принципно положителния отговор, че в света на изкуството днес всичко подлежи на легитимация – особено ако попадне в полезрението на историческата наука.

И тъкмо защото финалните изводи са привилегия на историята на изкуството, смятам, че в рамките на тази освободена от научни ангажименти експозиция можем да си позволим формирането на една предварителна и частично нагласена представа за „недовършените творби" на RASSIM®. ~~ Иван Стефанов

За художника: https://www.onegallery.eu/rassim

Автор:
ONE gallery
Публикация:
14.05.2024 г. 17:52
Етикети:
RASSIM®изложбаГалерия ONEONE Gallery
Недовършени творби.
Посетено:
129
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/39147-rassim-nedovarsheni-tvorbi