Изложби

"Пътят". Николай Майсторов

Живописен цикъл по Евангелията на Матей, Марко, Лука и Йоан

◊ ИЗЛОЖБАТА

Пътят. Николай Майсторов

11 октомври – 16 ноември 2023

СБХ – Шипка 6, зала 1А, 1В, 1С, 2А

Откриване:  сряда, 11 октомври 2023, 18:00 часа

Живописният цикъл „Пътят по Четирите евангелия“, работен над 10 години, включва общо 215 творби, от които 48 голямоформатни картини (210 х 290), 100 цветни проекта към тях и 65 подготвителни рисунки. Подобна панорама на евангелския цикъл у нас не е правена.

„Художественият живот чакаше търпеливо столетия след Новото време да се появи художникът, който чрез съвременни средства да намери пластичен еквивалент на Живота, Чудесата и Страстите Христови. И го намери“ - пише за предстоящата грандиозна по своя замисъл и обем изложба на Николай Майсторов изкуствоведът Аксиния Джурова.

+++

Николай Майсторов:  

„През призмата на времето, в което живея, мисля си, че времето е част от хаоса на взаимоотношенията между държавите и народите, а така също е и част от българската реалност. Във всичко това се втъкава интимният път на моя живот, най-вече като образ на художник, който исках да бъда, и винаги се изкушавах да правя това, което усещах.

Поисках да нарисувам образа на Христос. Началото започна от моето семейство с религиозна нагласа. По-късно прочетох и препрочитам Евангелията. Като вярващ, но не религиозен, като слаб човек – определих страха си като първична единица на своята
неопределеност, т.е. нещата от живота нямаха отговор на поставените от мен въпроси.

Затова моето интимно откровение беше към Бога и неговия син Христос. Но човекът Христос пристъпва до мен със своята сила и слабост. Вдъхновен съм от един образ на „Вечния революционер“, а това значи борец за Истината, като естествен и безкраен ритъм, вибрация, която пулсира във всеки човек, но единици дръзват да бъдат „Богове и синове“ на Творящата сила.

Затова реших да нарисувам този „Път“ на този Човек и Бог. Искам да материализирам своята енергия, да преживея вътрешната свобода на Бого-Човека, да прехвърля относителния образ на Битието, да наситя своята слабост със силата на „Вечния живот“.

Пълния текст на Аксиния Джурова за изложбата и пътя на автора към нея можете да прочетете в нашия уебсайт: sbh.bg

 

Автор:
Прес СБХ
Публикация:
07.10.2023 г. 14:09
Посетено:
605
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/37723-patyat-nikolay-maystorov