Изложби

Изложба "Галерии. Колекции. Творби"

Европейска нощ на музеите и галериите: 13 май, събота, 11:00-24:00 часа

Изложба "Галерии. Колекции. Творби": 2
Борис Денев / Нощен водопой. ХГ – Сливен
Изложба "Галерии. Колекции. Творби": 3
Найден Петков / Прозорец. ХГ – Казанлък
Изложба "Галерии. Колекции. Творби": 4
Златю Бояджиев / Хипита. ГХГ – Пловдив

◊ ИЗЛОЖБАТА

"Галерии. Колекции. Творби"

СБХ – Шипка 6, зала 1А
10 – 30 май 2023

Дългосрочен проект на СБХ за представяне на колекциите на музейни галерии в България.

Куратор: Анелия Николаева

Изложбата представя 80 произведения живопис от художествените галерии в Пловдив, Стара Загора, Сливен и Казанлък. Тя е първата от поредица изложби в дългосрочния проект на СБХ, насочен към колекциите на държавните галерии в страната. Подборът на високи образци от техните фондове цели широкото им популяризиране сред столичната публика, подкрепяйки по-нататъшното им проучване, както и познаването им като важни центрове за културен туризъм в България.

Настоящата експозиция посреща зрителя със значими български художници, а също и с по-малко известни, но с принос за нашето изкуство имена, подбрани в широк времеви диапазон. Подредени са творби на Иван Мърквичка, Антон Митов, Иван Милев, Дечко Узунов, Бенчо Обрешков, Златю Бояджиев, Йоан Левиев, Георги Божилов – Слона, Йордан Парушев, Румен Жеков и много други. Главният подход е към представяне на художници, които са пряко свързани със съответния град – родени са или са прекарали живота си в него и които чрез творчеството си имат значимо присъствие в развитието на културния живот в региона, а също и в българското изкуство на ХХ и ХХI век като цяло.

Освен произведенията в изложбата важна роля има и специално изградената от сценографа Петър Митев нейна архитектура. Четирите галерии са представени в четири обособени части, своеобразно пресъздаващи индивидуалното им духовно пространство. Идеята за живота на музейната картина и движението ѝ от хранилищата до светлината на експозиционните зали е модерно заложена в конструирането на експозицията чрез включването на неочаквани на пръв поглед материали – асоциативно въздействащи в контекста на разговора за художествения предмет и възприемането му като произведение на изкуството.

* * *

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

Автор:
Прес СБХ
Публикация:
11.05.2023 г. 18:39
Посетено:
324
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/36901-izlozhba-galerii-kolektsii-tvorbi