Изложби

"Рисунката - без ограничения" - изложба в галерия "Структура"

Творби на Боряна Петкова, Калин Серапионов, Кирил Прашков, Красимир Терзиев, Леда Ванева, Надежда Олег Ляхова, Нина Ковачева, Петър Минчев, Светлана Мирчева, Симеон Симеонов

"Рисунката - без ограничения" - изложба в галерия "Структура"
Леда Ванева. Степени на разделяне, 2021 (детайл)

 

◊ ИЗЛОЖБАТА

Галерия "Структура" представя

Рисунката - без ограничения

Боряна Петкова, Калин Серапионов, Кирил Прашков, Красимир Терзиев, Леда Ванева, Надежда Олег Ляхова, Нина Ковачева, Петър Минчев, Светлана Мирчева, Симеон Симеонов

Куратор: Мария Василева

8 февруари - 25 март 2023

 

Изложбата включва работи на съвременни художници, които активно работят в областта на рисунката или се интересуват от линията, като едно от основните й изразни средства.
 
Избраните работи показват промените, настъпили в днешната представа за рисунката под влияние на интернет, графити, анимация или комикс. Селекцията се разпростира по отношение на различните форми на употреба (завършено произведение, подготвителна рисунка, скица или сценарий за проект), както и коментира разбирането на рисунката единствено като „молив върху лист хартия".
 
При Боряна Петкова рисуването е почти перформативно, като участието на тялото и неговите енергични движения в процеса на създаване са от съществено значение. Нина Ковачева изтръгва от черния туш максимален драматизъм, за да разкаже трудните истории на съвременния свят. Визуалният език на Светлана Мирчева се движи между директността на графичния дизайн и интимността на личното преживяване. Петър Минчев предлага две позиции, които също „разтягат" идеята за рисунката между концептуалното и илюстративното. Калин Серапионов изследва възможността рисунката да се формира в съзнанието на възприемащия, който получава видео инструкции от думи. Леда Ванева механично запечатва върху листове хартия отраженията на светлината, преминаващи през конкретни обекти в желание да улови мига, който никога няма да се повтори. При Кирил Прашков противопоставянето на материала е като танц между реалността и възможната представа за нея. Надежда Олег Ляхова създава сценариите за своите видеотворби като детайлни разкази в картинки. Колажната рисунка на Красимир Терзиев представя визията му за произведение в градска среда, а Симеон Симеонов нерядко се опитва да търси триизмерността на скулптурите си в двуизмерното пространство на листа.

 

Автор:
Галерия "Структура"
Публикация:
04.02.2023 г. 16:23