Изложби

"Зад кадър" - изложба на Ивелина Момчева, Искра Благоева, Rassim® и Стела Василева

19 декември – 31 декември 2022, ONE Gallery - София

"Зад кадър" - изложба на Ивелина Момчева, Искра Благоева, Rassim® и Стела Василева

 

◊ ИЗЛОЖБАТА

ONE Gallery представя

"Зад кадър"

Изложба на Ивелина Момчева / Искра Благоева / Rassim® / Стела Василева

(19.12. – 31.12.2022)

Откриване: 19 декември 2022, 18:30-21:30 ч.

 

Зад кадър е тема, която обръща поглед към смяната на ценностите на историческото време, водеща след себе си замисляне върху начина, по който светът се е възприемал и с който хората са свикнали да нагаждат своето житейско поведение.

Изложбата обединява авторите Ивелина Момчева, Искра Благоева, Rassim® и Стела Василева.

Включени са живопис, фотография и обекти, които разглеждат темата за ценностите на времето, в което живеем чрез символни препратки към  структурата на обществата.  Оказва се, че политиката не е само технология за вземане на решения. Тя се основава на вярата на човека, че с помощта на „Другия” човек животът може да бъде направен по-добър. Така политиката се оказва пресечна точка  на надеждите и разочарованията във взаимоотношенията между хората, което определено е морален проблем. Политическото действие винаги има своите основания в теорията, а политиката като човешка дейност неизбежно предполага разграничаване на „пуб-лично” и „частно” благо.

 Ситуацията, в която се оказва човечеството в началото на ХХI век, провокира сериозни опасения относно неговото бъдеще. Сред предизвикващите най-голямо безпокойство негативни последици на съвременния начин на живот е „изчезването” на моралността, като основа на човешките взаимоотношения. Моралният проблем днес се изразява преди всичко в безразличното отношение на човека към самия себе си.

 В динамично развиващото се общество хората попадат в сложни обстоятелства и взаимоотношения, в които е трудно да се вземат решения само с голата формула на традиционния или писания морал. Динамиката на обществата  изтласкват на преден план нови ценности  и е трудно да се намери хармония между традиционния и съвременния морал и да се отсее това, което работи и е приложимо за новите отношения.  

 

Автор:
Десислава Зафирова
Публикация:
17.12.2022 г. 12:57
Посетено:
575
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/36081-zad-kadar-izlozhba-na-ivelina-momcheva-iskra-blagoeva-rassim-i-stela-vasileva