Изложби

Изложба "Детето в изкуството на социализма"

8 декември 2022 – 26 март 2023, Национална галерия / Музей на изкуството от периода на социализма

Изложба "Детето в изкуството на социализма": 1
Тодор Атанасов (1928 – 1985) "Деца" – част от триптих, 1971
Изложба "Детето в изкуството на социализма": 2
Александър Жендов (1901 – 1953) "Случка на улицата", към 1946
Изложба "Детето в изкуството на социализма": 3
Александър Жендов (1901 – 1953) "Съперници", 1946
Изложба "Детето в изкуството на социализма": 4
Лиляна Русева (1932 – 2009) "Надежда Крупская с деца", 1970-те години
Изложба "Детето в изкуството на социализма": 5
Дионисий Дончев (1935) "В изложбата", 1971
Изложба "Детето в изкуството на социализма": 6
Димитър Войнов (1946) "Детство", 1985

 

◊ ИЗЛОЖБАТА

Национална галерия/

Музей на изкуството от периода на социализма

представя

Детето в изкуството на социализма

8 декември 2022 – 26 март 2023

Вернисаж на 8 декември, четвъртък, от 18.00 до 20.00 часа,
София, ул. „Лъчезар Станчев“ 7

 

Изложбата включва около 90 живописни, графични и скулптурни произведения на български художници от фонда на Националната галерия.

Сред авторите са Александър Жендов, Илия Бешков, Дечко Узунов, Стоян Венев, Илия Петров, Йоан Левиев, Марко Бехар, Тодор Панайотов, Люба Паликарова, Янко Павлов и др. Простите човешки истини за любовта на майката, раждането на новия живот и надеждата за идните дни определят емоционалния градус на един обобщен детски образ, който без особени затруднения може да бъде „изваден“ от темпоралния и идеологически контекст, за да добие смисъла на метафора за света и духа  на всяка епоха.

Детската тема в изкуството не остава извън идеологическия инструментариум и пропагандните функции на тоталитарните системи, какъвто и знак да стои пред техните фасади. Идеологемата е достатъчно силна, за да не бъде използвана. На детето са вменени роли, които то трябва да изпълнява. Типологията на образа се разкрива ясно: „детето-герой“ и „детето-жертва“ на войните и социалната несправедливост; детето едновременно като обект и субект на новата социална реалност. За период от близо петдесет години се създава значителен корпус от тематични произведения в живописта, скулптурата и графиката, както и в останалите области на българската художествена култура. 

Най-последователно темата развива Александър Жендов. Той е и първият художник в България, който още през 1920-те прави децата на големия град свои главни герои. През 1960-те, 1970-те и 1980-те Георги Павлов – Павлето, Лиляна Русева, Кеазим Исинов, Сули Сеферов, Дария Василянска и др. поставят детския образ в центъра на своето творчество.

 

 

Автор:
Национална галерия
Публикация:
08.12.2022 г. 10:04
Етикети:
изложбаМузей на изкуството от периода на социализмаНационална галерия
"Детето в изкуството на социализма"
Александър Жендов
Посетено:
935
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/36028-izlozhba-deteto-v-izkustvoto-na-sotsializma