Изложби

Стефан Тодоров "Органичен сюрреализъм"

Абстрактно-декоративната символика и взаимовръзката на формите

Стефан Тодоров "Органичен сюрреализъм"


◊ СЪБИТИЕТО

"Органичен сюрреализъм" - изложба живопис на Стефан Тодоров

От 28 февруари (сряда) до 17 март 2007
в гелерия Мургаш - ул. "Мургаш" № 6

Изложбата ще открие Любен Зидаров.


◊ ХУДОЖНИКЪТ ЗА ИЗЛОЖБАТА

Основното послание на абстрактно-декоративната символика като такава е да възбуди мисловен поток вследствие асоциираното от цветовата и формова композиция, представена на гледащия с отворен достъп на влизане и излизане от взаимодействието между цвета и символа (знака), като синтез на добре обходено материално обозримо.

Липсата на задължение в мисловното формообразуване и респективната композиционна визуализация е една подпрагова свобода на личността, чието неосъзнаване поражда принципен позитив към конкретната стилистика и обуславя нейната основа като фундамент на зараждащ се стил.

Да оставиш цвета сам да осъществи комуникация с формата, да покаже собственият си характер, за да може гледащият да възприеме произведението като самостоятелна и достатъчно демократична единица, въздействаща върху възприятията му, и оттам да се получи генерирането на свободния образ, изграждащ се от взаимовръзката на формите – придадени там “звук” и пространство от незадушеният в комуникативността си с другите багри, и сам по себе си, цвят!

Известна изтънченост в живоописването би могла да проправи пътя на непосредствения енергиен диалог между емоцио-притежателят и неговите собствени потребности от това несъзнавано като процес, но съзнато като резултат да развие тази потенциална емоционална градация, ще рече и баланс между показаното и възприетото, но не в смисъл на формата, а в смисъл на неподправения диалог, колкото и мигновен да е той, за сметка на енергийната си концентрация в посланието.

Търсенето на материален, физически аналог в образа, както и причинно-следствените връзки, които биха могли да възникнат, са напълно излишни, тъй като се губи възможността от първичното асоцииране и съпреживяване на емоционално-информационния поток.

Ритъм, форма – цвят в абстрактно-декоративния ансамбъл, както и осезаемата антропоморфност на образите, пораждат усещане за движение, обем и органичност - респективно идеята, че творбата има своя собствена идейно-композиционна спирала на развитие, независима от автора и гледащия, освен в случаите, в които гледащият променя ритъма на индивидуалното си възприятие, и сам изгражда нов субективен такъв.

Контурното рисуване – графично описване на формата, създаващо субект вътре (в себе си) и обект извън контура, описващ формата.

Субектно-обектният ритъм в композицията създава усещането и впечатлението за дълбочинно (триизмерно), хоризонтално или вертикално линеарно развитие на композицията или по скоро позволява случването й.

Ритъмът своего рода изкривява пространството, създава реална дълбочинна динамика на възприятието, която, ако се замислите, е триизмерното възприятие на сетивата - или иначе казано – онова възприятие, което, когато се случи, ние вярваме в “истинността” на случването.

Митологичното стилизиране изчиства посланието и го фокусира в няколко основни момента - естетическата завършеност, простота на формата, придружена със сложна графичност. Също така един от най-важните елементи в една работа е композицията - колкото по-неподправена е тя, толкова по-вярно следва и отразява интуитивно-идейният замисъл на автора.

Вярната композиция е ключът към възприемането дори на най-малките отделни детайли в работата (творбата).
Именно композицията изгражда дълбочинен, линеарен или интуитивно-асоциативен подход за възприемането на ритъма – форма, цвят!

Стефан Тодоров
Автор:
25.02.2007 г. 21:09
Посетено: 814
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/3539-stefan-todorov-organichen-syurrealizam