Изложби

Изложба „Права на човека“

20 април - 31 май 2022 г., Библиотека на Нов български университет

Изложба „Права на човека“

 

◊ ПОКАНА

Изложбата от книги и статии „Права на човека“ има за цел да представи литература, свързана с човешките права. Тя е съпътстващо събитие на Научна конференция „30 години България в Съвета на Европа – върховенство на правото, демокрация, права на човека“, организирана от департамент „Право“ и ще се проведе на 30 април 2022 г. от 10.00 ч. в Аулата на Нов български университет.

Съставеният библиографски указател към изложбата съдържа документи, които са част от библиотечните каталози на Библиотеката на НБУ, Библиотеката на УНСС, Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Централна библиотека на БАН, Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Национална академична библиотечно-информационна система (НАБИС) и Karlsruher Virtueller Katalog (KVK). Включени са библиографски описания на книги и статии от бази данни Апис, Български портал за отворена наука, КиберЛенинка, Научен електронен архив на НБУ, Сиела, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Directory of Open Access Books (DOAB), Directory of Open Access Journals (DOAJ), колекциите „Academic Search Complete“, „eBook Academic Collection“, „GreenFILE“ на EBSCO, JSTOR,  ScienceDirect, „University Press Ebook Collection“ на ProQuest, ScienceDirect и SpringerOpen.

В библиографията повечето от документите на Библиотеката на Нов български университет са придружени с връзка към съдържание. Всеки, който проявява интерес към нея, може да пише на имейл library@nbu.bg и ще я получи безвъзмездно до 31 май 2022 г.

Сред изложените документи в библиотеката на втория етаж са: „Международно право по правата на човека“ от Томас Бургентал, „В защита на правата на човека в България“, „Всеобща декларация за правата на човека“, „Харта за правата на човека“ на ООН, „Правата на гражданите и тяхната защита = Rights of citizens and their protection: Сборник доклади и статии от Международната научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов български университет, проведена на 6 ноември 2018 г.“, „Дружество за Обединените нации в България. Международна харта за правата на човека“, „Механизми за наблюдение на изпълнението на международни договори в областта на правата на човека“ от Катерина Йочева, „Политически права на българските граждани“ от Наталия Киселова, „Европейските ценности: Новата констелация“ със съставителство и научна редакция на Георги Фотев, „Хората с увреждания и техните права в Европейския съюз: България и нейните „невидими“ граждани“ от Божана Стоева и редица други.

 

Автор:
Център за книгата
Публикация:
20.04.2022 г. 14:18
Посетено:
1418
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/34564-izlozhba-prava-na-choveka