Изложби

Изложба на арх. Пеньо Столаров в Галерия "УниАрт" на Нов български университет

Архитектурните тайни на емблематични сгради в Германия и България излизат наяве в изложбата "По пътя..."

 

Галерия УниАрт на Нов български университет отваря вратите си за един от знаковите български архитекти проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров. Архитектурните тайни на емблематични сгради в Германия и България излизат наяве в неговата изложба „По пътя...".

Експозицията, която ще бъде открита на 1 март 2022 г., представя историята на 50-годишното творчество на Пеньо Столаров. За първи път в България ще бъдат изложени някои от най-значимите проекти на архитекта в скици, които проследяват първите му стъпки и творчеството му като израз на постмодерното контекстуално мислене от средата на 70-те години до наши дни.

Представен е емблематичния за времето си проект на приемна към Боянската църква. Сградата е проектирана и изградена по инициативата на Комитета за култура на НРБ във връзка с включването на Боянската църква в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО през 1979 година. Строителството на приемната е завършено в края на 1985 г. и съвпада с провеждащата се по това време в София Генерална асамблея на ЮНЕСКО.

По това време арх. Пеньо Столаров вече е защитил докторската си дисертация в Университета по архитектура и строителство във Ваймар, Германия (HAB Weimar), днешният Bauhaus-Universität Weimar, който след много исторически перипетии продължава идеите на легендарния Staatliches Bauhaus Weimar на Валтер Гропиус от златните години на модернизма.

Завърнал се в България, Пеньо Столаров е активен архитект, който участва в конкурси за пешеходни зони и обществени пространства, а също и току-що е завършил интерпретативната стилова реконструкция на Дома на учителя в центъра на София - една сграда, носеща духа на софийската буржоазна къща, която цели да се впише в еклектичния си контекст. През 1983 г. Домът на учителя получава голямата награда на публиката на международното биенале "Интерарх" и само година по-късно Пеньо Столаров е поканен за проектант на бъдещата приемна сграда с музей към Боянската църква. Отново реконструкция, но този път на още по-високо ниво. Приемната сграда представлява централно-симетрично триделно пространство със засводена средна част и две коренно различни фасади. Неин акцент е арката на централния остъклен вход-изход, която логично продължава оста на симетрия на самата сграда и подчертава централния засводен обем. Самият Столаров подчертава, че е проектирал сградата като интерпретация на ранно християнска базилика с умишлено разположен северен вход, със символична "апсида" и метафорични олтар и иконостас. В тази интерпретация реален олтар липсва, неговата роля като цел на движение изпълнява самата Боянска църква. Посетителят влиза във високо, светло засводено пространство. Преминава през него като през църква, преодолява препятствието на голямото централно стълбище и, следвайки светлината в дъното, достига до изхода. А изходът го отвежда до "главния герой" в тази пространствено-архитектурна сценография - световно значимата Боянска църква. Приемната изпълнява функцията си да информира посетителя за световния паметник на културата до 2005 година. След това е затворена. Животът в нея се възражда, когато през 2018 г. сградата е трансформирана в детска градина.

В изложбата намира място и работата на арх. Столаров за Конкурс „Система от пешеходни пространства в центъра на гр. София", който печели през 1976 година. Проектът дава цялостна методология за проектиране на пешеходните пространства в центъра на София – нейните комуникационни, исторически и социални аспекти. Създаването на единна пешеходнa система респектира историческото развитие на града и наслагването на пластовете на времето – от римския слой на пространствено напластяване до средновековния град (ул. "Граф Игнатиев") и днешна София. Пространството на Ларгото като пресечна точка на Кардо и Декуманус на римския град е и пресечна точка на основните пешеходни оси: изток – запад и север – юг.

В изложбата „По пътя..." за първи път в България ще бъдат представени и картини на Пеньо Столаров, рисувани докато живее в Германия.

Всички проекти и творби на арх. Столаров, сред които и произведения от стъкло и керамика, са събрани в специално подготвен каталог.

„Показвам керамика и стъкло от последните години, при които изследвах както материалното втвърдяване на непрекъснатата линия при керамиката, така и абстрахирането на реалистичното изображение, посредством прозрачната цветност на стъклото. Каталогът към изложбата подредих хронологично подреждайки моите картини от 60-те години до наши дни без да отбелязвам заглавия, дати, размери на произведенията и изразните средства, които съм използвал, защото искам всеки, който вземе в ръка тази книга да направи сам своята интерпретация и избере сам своя мащаб. Искам всеки да види в моите картини това, за което той/тя е подготвен да възприеме."

Проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров се дипломира като архитект в Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, защитава докторат в Bauhaus-Universität Weimar, където започва и научно-преподавателската си кариера. Преподава в УАСГ – София, както и в Universities of Applied Sciences – Stuttgart и Leipzig. Професор e в департамент „Архитектура" на Нов български университет, където преподава от 2011 г. От 2002 г. е visiting professor на Международната академия по архитектура (IАА). От 1992 г. е член на DOCOMOMO International към ICOMOS, като през 1994 г. инициира създаването на българската секция на организацията. Член е на Съюза на архитектите в България, член на Камарата на архитектите в България и на Камарата на архитектите в Германия и асоцииран член на Съюза на българските художници – секция „Монументални изкуства". 

Научните изследвания на Пеньо Столаров в областта на архитектурните конструкции са международно признати и патентовани в Германия, България и САЩ. Прототипите на дизайнерските му разработки са представяни на международни изложения. Неговото творчество като архитект и дизайнер е цитирано и отразено в професионалните издания. Като част от екипа на НБУ Пеньо Столаров създава Академично архитектурно ателие, чиято цел е да срещне студентите по архитектура с високите нива на професионализма в архитектурата.

*

Изложбата „По пътя..." ще бъде открита на 1 март, в 18 часа, галерия УниАрт на Нов български университет.

Автор:
НБУ
Публикация:
28.02.2022 г. 11:37
Етикети:
Посетено:
944
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/34185-izlozhba-na-arh-penyo-stolarov-v-galeriya-uniart-na-nov-balgarski-universitet