Изложби

Изложба „Атанас Славов и фантастичното“

5-31 януари 2022 г., Нов български университет

Изложба „Атанас Славов и фантастичното“

 

◊ ПОКАНА 

Изложба „Атанас Славов и фантастичното“

Изложбата представя книги от библиотечните колекции на НБУ, свързани с живота и творчеството на Атанас Славов, и отношението му към света на фантастичното и митологичното. Последното е пречупено през фокуса на традиционните източници на концептуално вдъхновение на големия български интелектуалец (не само в качеството му на писател-фантаст): фолклорът, приказките, легендите, традиционните и нетрадиционни религиозни вероизповедания, както и „алтернативните“ мистични и духовни движения / учения. В тази връзка изложбата поставя специален акцент, освен на литературната дейност на Атанас Славов и върху ролята му на изследовател на някои от горепосочените феномени като апокрифите, шаманизма, дъновизма и други. Особен интерес представлява присъствието в личната библиотека на писателя, дарена на НБУ, както на образци на българската и световна фантастика, и митология (от Махабхарата, византийските и старинните славянски предания, творбите на братя Грим и Едгар Алън По до легендите на Николай Райнов, Антон Страшимиров, Георги Райчев, и романите на Любен Дилов), така и на редки, и ценни издания по въпросите на гръцката митология, християнството в теологичната и фолклорната традиция, източните религии, теософията, езотериката и т.н. В своята пъстра съвкупност експозицията поставя на преден план проблема за влиянието на разнообразните духовни търсения и интереси на Славов върху многообразието на литературното му наследство и творческата им интерпретация в неговата есеистика, поезия и проза.

Повод за събитието са превърналите се в традиция Атанас-Славови четения в Нов български университет, които се провеждат за дванадесета поредна година.

Съставената библиография към изложбата съдържа документи, които са притежание на Библиотеката на НБУ.

Сред изложените документи са: „Богомилски легенди: Страници изъ летописите на света“ от Николай Райнов, „Еленово царство“ от Георги Райчев, „Заключената планета“ от Васил Райков и Георги Данаилов, „Митове и легенди за съзвездията“ от Ангел Бонов, „Тежестта на скафандъра“ от Любен Дилов, „Фантастичен хумор“ от Антон Донев, „Шаманът в теб и мен: Четива по шаманизъм“ от Атанас Славов, „Black Elk: holy man of the Oglala“ от Майкъл Стелтенкамп, „Bulgarian folklore“ от Асен Николов, „Five stages of Greek religion“ от Джилбърт Мъри, „Rebirth: the Tibetan game of liberation“ от Марк Татц и Джоди Кент, „The power of myth“ от Джоузеф Кемпбъл и Бил Мойерс и други.

Изложбата е подредена на II етаж в Библиотеката и може да се разгледа до 31 януари 2022 г.

 

Автор:
Център за книгата
Публикация:
06.01.2022 г. 13:43
Етикети:
Посетено:
697
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/33958-izlozhba-atanas-slavov-i-fantastichnoto