Изложби

Изложба „Морфология на пространството“

9-21 декември 2021, Галерия „Райко Алексиев“ - СБХ

Изложба „Морфология на пространството“

 

◊ ИЗЛОЖБАТА

„Морфология на пространството“

9-21 декември 2021, Галерия „Райко Алексиев“ - СБХ

Участници: Бригите Хайнтце, Димитър Генчев, Елена Велкова, Мартиан Табаков, Мартин Трифонов, Цветан Кръстев

Идеен проект на A&G Art Meeting

Куратор: Мартин Трифонов

Проектът „Морфология на пространството“ на галерия A&G Art Meeting представя творческите търсения на автори, интерпретиращи дълбочината и богатството на смисли и съдържания в тази тема.

Участниците Бригите Хайнтце, Димитър Генчев, Елена Велкова, Мартиан Табаков, Мартин Трифонов и Цветан Кръстев са представители на различни поколения – млади, активно търсещи художници и утвърдени визуални артисти със значимо присъствие в българската и световната художествена сцена, но всички със силно изразена творческа индивидуалност. Обединени в едно пространство от обща концепция, те представят своите концептуални и пластични подходи към темата в многообразие от медии (живопис, скулптура, рисунка, инсталация, видео) и поетично-метафизични или абстрактно-експресионистични съдържания, ескалиращи до остротата и директността на неоекспресивна фигуралност. Експериментът с материал, колорит, фактура, форма, образ и сюжетът, доколкото съществува, са по-скоро функции на психологическата организация на внушението в картинното и експозиционно пространство. (Откъс от съпътстващия изложбата текст)

Наташа Ноева 

Автор:
Юлия Тодорова
Публикация:
05.12.2021 г. 12:49
Етикети:
A&G Art Meetingизложбагалерия Райко АлексиевСБХ
„Морфология на пространството“
Посетено:
780
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/33822-izlozhba-morfologiya-na-prostranstvoto