Изложби

„Био логично” – фотографска изложба на Мария Касчиева

Проекът популяризира богатото биологично разнообразие на крайморския район „Понто – сарматски степи“

„Био логично” – фотографска изложба на Мария Касчиева

 

◊ СЪБИТИЕТО

„Био логично” – фотографска изложба на Мария Касчиева

02–10 декември 2021 г., ХГ „Елена Карамихайлова” гр. Шумен.

Вернисаж: 02 декември 2021 г., 14.00–18.00 ч., І етаж на Художествената галерия.

Изложбата се реализира с финансовото съдейстие на Общински фонд "Култура".

Идеята за изложбата е вдъхновена от научната работа на д–р Мария Касчиева по проект свързан с осъществяване на възстановителни дейности в рядко срещано природно местообитание - „Понто – сарматски степи“ намиращи се в района на северното Черноморие. Степните местообитания са изключително чувствителни към човешката дейност. Комбинацията между наука и изкуството на фотографията фокусира интереса на обществото към опазването на редки и застрашени от изчезване местообитания и растителни видове. В сравнение със строгата наука, фотографията позволява да се използва светлината като изразно средство, с което да бъде показан един по-красив и по-различен растителен свят, в контекста на проблемите на опазването на биологичното разнообразие.

С реализирането на проекта се популяризира богатото биологично разнообразие и природните дадености на крайморски район с рядко срещано природно местообитание „Понто – сарматски степи“.

Мария Касчиева е родена в Шумен през 1978 г. През 2000 г. завършва магистърска степен в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Придобива образователна и научна степен „доктор“ през 2005 г. в направление „Селекция и семепроизводство на културните растения“ в Селскостопанска академия, София.

От 2010 година свързва професионалния си път с ШУ „Еп. К. Преславски“, където до днес е главен асистент в катедра „Растителна защита, ботаника и зоология“.

Благодарение на научната си работа се „сблъсква“ по–тясно с растителния свят. Първоначално с различните видове културни растения, в последствие с плевелните, лечебните растения и не на последно място с растенията от интересни и застрашени природни местообитания (местообитание 62С0* – „Понто – сарматски степи“) - вдъхновение за изложба „Био логично”.

Фотографията е прекрасен начин да съчетае в своята теренна работа полезното с приятното, като едновременно показва един очарователен и често незабележим свят - светът на растенията.

Публикации и участия:

. 2012 - списание „GEO България” публикува авторски снимки в броя от месец април в статия „Знеполе – между очарованието и забравата“.
. 2014 - списание „GEO България” в броя от месец май публикува статия озаглавена „Угаснали огнища“ илюстрирана с авторски снимки.
. 2014 - участва в реализирането на Арт инсталация "Кьошетата на Шумен" по покана на Антоний Димов в „Iva gallery” - Шумен
. 2015 - съавтор и автор на част от снимките в електронното издание на Факултет по природни науки - „Албум на лечебните растения в България“ - издателство Химера, Шумен
. В периода 2019–2021 г. участва в жури на Национален конкурс „Природата - моето вдъхновение“, организиран от Природен парк „Шуменско плато“.
. 2020 - участва в Национален пленер по фотография „Шумен - познат и непознат".
. 2021 - участва с авторска фотография в книгата „България през погледа на 21 журналисти“, на издателство „Фабер”, в раздела представящ Шумен.

Член на Ротари клуб Шумен.

 

Автор:
Владислав Христов
Публикация:
30.11.2021 г. 14:58
Етикети:
Фотографска изложба
Шумен.
ХГ „Елена Карамихайлова”
биологично разнообразие
„Понто – сарматски степи“
„Био логично”
Мария Касчиева
Посетено:
789
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/33790-bio-logichno-fotografska-izlozhba-na-mariya-kaschieva