Изложби

"Архитектура на звука" - изложба на Мартиан Табаков

14 октомври – 13 ноември 2021, Галерия +359

"Архитектура на звука" - изложба на Мартиан Табаков: 1
"Архитектура на звука" - изложба на Мартиан Табаков: 2

 

◊ ПОКАНА

Галерия +359 има удоволствието да Ви покани на

"Архитектура на звука"

Проект на Мартиан Табаков,
куриран от Ирина Баткова

По време на откриването Мартиан Табаков, заедно с музикантите Георги Дончев и Росен Захариев-Роко ще изпълнят серия от музикални импровизации, превръщайки Водната кула в огромен музикален инструмент.

Откриване: 14 октомври, четвъртък, 18:00 - 21:30 ч.
Музикална импровизация: 19:00 ч.

Изложбата "Архитектура на звука" ще продължи до 13 ноември

Очакваме Ви!

Създаването на скулптура, която работи като музикален инструмент включва не само изучаване на възможностите, които притежават различните материали като източници на звукови вълни, но и изследване на вътрешните, невидими за визуалното възприятие, пространства на формите от гледна точка на техните акустични и резонаторни свойства. Работата на Мартиан Табаков върху триизмерни обекти, които, при взаимодействие с публиката, произвеждат звуци разглежда от съвсем различен ъгъл идеята за формообразуването. Това е едно артистично усилие в посока, която надхвърля обобщеното определение за скулптурата като решаваща пластични проблеми и предлага осмислянето ѝ в архитектурен аспект, предпоставящ различен контекст за разбирането ѝ.

Философското мислене за възприятията е фокусирано преди всичко върху визуалния опит, който формира познанията за околния свят. Пространството има основно значение във визуалното възприятие – чрез него се определя от една страна вътрешната структура на видимите обекти и от друга тяхната външна различимост. При възприемането на звука времето играе ролята на пространството във визуалния опит. Характеристиките на звука се развиват във времето, а сред скулптурните обекти от „Архитектура на звука" наблюдателят попада в един пространствено-времеви модел, в който е заложено интегрално сензорно възприятие. Тук звукът не е просто детайл от скулптурните инсталации, не е планиран като допълнителна референция или като подсилващ артистичното съдържание ефект, той е основополагащ градивен елемент от първоначалните скици до прецизното създаване на обеми, които освен естетически имат и аудио характеристики. Това необичайно предизвикателство за сетивата демонстрира нагледно начина, по който изкуството създава един онтологичен език изграден не на базата на ежедневната номенклатура от обекти, които трябва да видим и осмислим, а върху процеса на самото осмисляне.

Като част от тази концепция е включено и мястото, където се реализира проекта – Водната кула в кв. "Лозенец". Тя присъства не само като пространство, в което е подредена изложбата, но и като експонат от самата изложба. Цилиндричният ѝ интериор, инженерните съоръжения (тръби, резервоар), специфичните акустични особености на сградата са дадености, които Мартиан Табаков използва, за да я превърне в огромен музикален инструмент. Зрителят попада в среда на обекти, изпълнена с разнообразни причинно следствени зависимости, които може да активира и изследва чрез зрението и слуха си. Така той анализира не само отделните скулптури в тяхната пълнота – хармонията на линиите, обемите, цветовете, материалите и скритите за човешкото око пространства, описани чрез циркулацията на звуците, но и вътрешните връзки помежду им. Пърформансите по време на проекта, в които, освен публиката, участват и професионални музиканти, изследват тези връзки като възможност за създаване на уникална хармония – основа за музикални произведения, обединяващи съставните части на изложбата. Така „Архитектура на звука“ структурира своя азбука, която въвлича в ситуация на наблюдение и осмисляне чрез включване на творческия потенциал на наблюдателя, ситуация, която отключва един различен от рутинния, психически дискурс на възприятие към скулптурата и нейната възможност да описва себе си чрез звуци.

Мартиан Табаков е роден на 07 март 1992, живее и работи в София. Работи в сферите на скулптурата, звуковия обект, рисунката, инсталацията. Завършва Скулптура в НХА, София.

2021 – Участие проекта  АУРА, галерия "Райко Алексиев", София
2021 – Изложба на номинираните за наградата БАЗА, СГХГ, София
2021 – Участие в изложбата "Корени", Софийски Арсенал, САМСИ, София
2021 - "Среда и Обитатели", самостоятелна изложба в БЕЛКА студио за звук и форма, София
2018 – "Под повърхността", есенни изложби, Пловдив
2018 - Самостоятелна изложба на рисунки, Cite International des Arts, Париж
2017 – Самостоятелна изложба „Идеални Перспективи", СБХ, София

 

Автор: Галерия +359
14.10.2021 г. 12:42
Посетено: 789
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/33522-arhitektura-na-zvuka-izlozhba-na-martian-tabakov