Изложби

"Две сили, които се създават" - изложба на Севда Семер

26 април - 22 май 2021, Галерия +359

"Две сили, които се създават" - изложба на Севда Семер

 

◊ ПОКАНА

Галерия +359 има удоволствието да ви покани на изложбата "Две сили, които се създават", проект на Севда Семер

Куратор: Ирина Баткова

Откриване в понеделник, 26 април, от 17 часа в пространството на Водната кула. Разговор с артиста от 19 часа.

Изложбата ще продължи до 22 май 2021

 

От появата си на българската арт сцена, Севда Семер задълбочено и последователно изследва своя вътрешен свят и го представя в различни проекти. Лични емоции, субективни възприятия на реалността и търсене на идентичност под формата на дневници, рисунки и инсталации, в които присъства гласът на художничката, очертават едно интимно поле на комуникация с публиката.

В „Две сили, които се създават" Севда Семер отново включва силен видеоразказ за важен момент от нейния живот, но проектът си поставя цели, които са много по-обхватни от заявяването на скрита интимна същност. Да бъдеш себе си в свят, в който личната репрезентация минава през филтъра на нормативния хетеросексуален модел, в чиято рамка всеки един индивид се изгражда като личност, е процес, който изисква много време и енергия. Формалният характер на този модел няма нищо общо с интелекта, творческата същност и талантите, чрез които се изявява персоналната човешка уникалност. В „История на сексуалността 2. Употреба на удоволствията"* Мишел Фуко изследва сексуалността в гръцката античност, опитвайки да даде отговор на въпроса как, защо и в какви форми сексуалната дейност е била конституирана като морална дейност. В античните текстове ролята на социалния кодекс, свързан със сексуалността, е подчинена на постигане на естетика на съществуването, чиято крайна цел е търсенето на истина. В по-близката до нас история, една от употребите на идеята за морала от политическите системи и църквата е в основата на налагането на наказателни и лечебни практики по отношение на хомосексуалността. Тези практики започват да се преразглеждат едва след 1990 година, когато Световната здравна организация официално престава да разглежда хомосексуалността като болест или психично разстройство, а това, очевидно, е твърде кратък период за преодоляване на обществения консерватизъм по отношение на начина, по който функционират социалните роли. Античната идея за хармонизирането на всяка отделна личност в социалния организъм в името на една по-висша цел е деградирала в съвремието ни до манипулативно, популистко говорене за социалните ценности. Как Азът може да репрезентира себе си, без да нагажда същността си в удобни обществени клишета, от страх, че някаква страна от интимните му характеристики може да стане причина да не бъдат оценени неговия професионализъм, образование, творческа енергия? По какъв начин това се отразява на общуването и възможността да споделяме един и същ език? В „Две сили, които се създават" Севда Семер се фокусира върху културата на лицемерното, лишено от дълбочина приемане на различието, в което думите служат единствено за артикулиране на политическа коректност. В основата на изложбата стои текст, от който могат да се разчетат само части от изречения, оцелели под яростното зачеркване и напластяване на рисунки върху тях. Този подход документира процес на търсене на език, в който историите от предишни проекти са се разпаднали до артистични жестове, които създават отчетливи, силни послания. Севда Семер постепенно разгъва своите обекти в спираловидното пространство на Водната кула, преди зрителят да я види на екран, разказваща своята история. Част от обектите са пликове за писма, които би трябвало да са документи от интимна кореспонденция, но адресатът им е преправен толкова пъти, че на практика те са адресирани до всеки. Съдържанието на пликовете остава скрито – по-важен е фактът на тяхното съществуване. Защото концентрираната тишина на неказаното е много по-силна от социално артикулираното „правилно" говорене, замръзнало в невъзможността си да достигне до същността на разбирането за другия.
_________
*Мишел Фуко „История на сексуалността 2. Употреба на удоволствията", издателска къща „Критика и хуманизъм", превод Антоанета Колева.

* * *

Събитието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.

 

Автор:
Галерия +359
Публикация:
24.04.2021 г. 14:06
Етикети:
Посетено:
929
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/32637-dve-sili-koito-se-sazdavat-izlozhba-na-sevda-semer